Život i škola

Opće informacije

Život i škola je multidisciplinaran časopis s međunarodnim uredništvom koji objavljuje znanstvene i stručne radove te prikaze knjiga s ciljem unaprjeđenja teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Bavi se poučavanjem, učenjem i nizom drugih važnih tema iz područja društvenih znanosti, a prihvaća radove temeljene na raznovrsnim teorijskim analizama te empirijskim istraživanjima, kako kvantitativnim tako i kvalitativnim.

Časopis Život i škola jedan je od najstarijih recenziranih hrvatskih časopisa na području pedagogijske teorije i prakse. Započeo je izlaziti 1952. godine. U početku je imao regionalnu orijentaciju koju je s vremenom nadmašio postavši jedan od vodećih pedagogijskih časopisa u Republici Hrvatskoj. Danas Život i škola ima međunarodno uredništvo, a radovi se referiraju u značajnim bazama podataka. Proširivanjem kruga suradnika iz inozemstva nadamo se da će časopis prerasti u međunarodnu stručnu publikaciju. Pozivamo sve zainteresirane autore koji se bave predškolskim odgojem, školskom i visokoškolskom izobrazbom da nam pošalju svoje radove na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku.

 


 

Ciljevi i područja djelovanja

„Život i škola“ je međunarodni znanstveno-stručni časopis namijenjen znanstvenicima iz polja pedagogije te bliskih znanosti i disciplina. Jedan od glavnih ciljeva časopisa je problematiziranje i istraživanje teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Časopis pokriva polje pedagogije te bliskih znanosti i disciplina (psihologija, sociologija, kineziologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, socijalne djelatnosti, interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti).

 


 

Čitateljstvo

Učitelji razredne nastave, nastavnici na svim obrazovnim razinama, nastavnici na visokoobrazovnim ustanovama, odgajatelji, pedagozi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, studenti učiteljskih studija, studenti – budući nastavnici i pedagozi