Radovi/Articles/Artikel

2017
Gregorović, K. Sušanj (2017).  Betty Boult: 201 Ways to Involve Parents: Practical Strategies for Partnering with Families . Život i škola. 63(1), 199-202.
Skupnjak, D., & Pahić T. (2017).  Čimbenici motivacije voditelja za rad u županijskom stručnom vijeću. Život i škola. 63(1), 43-54.
Sesar, M. (2017).  Deborah VanderLinde Blair i Kimberly A. McCord: Exceptional Pedagogy for Children with Exceptionalities. Život i škola. 63(2), 183-187.
Sokol, S., & Vrbošić V. (2017).  Domaća zadaća između teorije i prakse . Život i škola. 63(2), 97-112.
Kavić, K. (2017).  Kako učenici doživljavaju školu i ocjenjivanje. Život i škola. 63(2), 87-95.
Buchberger, I., & Kovač V. (2017).  Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja . Život i škola. 63(1), 29-40.
Matanović, I. (2017).  Kurikularna reforma kao oblik standardizacije obrazovanja – pedagoško-didaktička refleksija. Život i škola. 63(1), 13-27.
Stanić, I., Mlinarević I., & Novoselić M. (2017).  Medijske kompetencije učitelja razredne nastave. Život i škola. 63(1), 69-81.
Mihaljević, J., & Goluža N. (2017).  Mrežne igre za učenje osnovne razine njemačkog jezika. Život i škola. 63(2), 161-168.
Rogić, A. Marija (2017).  Odnos različitih oblika učenja u cjeloživotnom obrazovanju nastavnika. Život i škola. 63(2), 13-24.
Mithans, M., Grmek M. Milena Iva, & Čagran B. (2017).  Participacija kao dimenzija škole. Život i škola. 63(1), 83-91.
Labak, I., Čikeš A. Babić, & Pale P. (2017).  Percepcija učenika: kako se ponaša omiljeni učitelj. Život i škola. 63(2), 35-48.
Lukić, M., & Jurčević M. (2017).  Pismovni sustav kao svjedočanstvo vjere Ili O nekim mogućim tumačenjima simbolike glagoljskih slova. Život i škola. 63(1), 117-129.
Romstein, K., & Velki T. (2017).  Pomoćnici u nastavi: problemi u praksi i percepcija vlastite uloge u nastavnom procesu. Život i škola. 63(1), 151-158.
Šimudvarac, M. (2017).  Pouna smieha od negda tu je bila: 175. godišnjica organiziranoga školstva u Belcu, zbornik radova. Život i škola. 63(2), 188-191.
Livazović, G., & Bojčić K. (2017).  Povezanost sociodemografskih obilježja, rizičnih stilova ponašanja i sklonosti kockanju adolescenata. Život i škola. 63(1), 139-148.
Lapat, G., Lukaček N., & Matijević M. (2017).  Razlike u mišljenju učenika o školskim ocjenama. Život i škola. 63(2), 75-85.
Maic, Ž. (2017).  Razvoj andragoške znanosti. Život i škola. 63(2), 169-180.
Šijačić, Ž., Sablić M., & Rački Ž. (2017).  Samoprocjene i vršnjačke procjene javnoga govora budućih učitelja. Život i škola. 63(1), 105-115.
Hasikić, A. (2017).  Savjetodavni potencijal odabranih narodnih poslovica iz zbirke „Kad ti kuća gori, a ti se ogriij“ - Zbirka poslovica Bartupa Matijace. Život i škola. 63(1), 131-135.
Jakobović, M. (2017).  Socijalne priče u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma. Život i škola. 63(1), 161-166.
Čorak, S. (2017).  Sociometrijski status učenika u odgojnoj skupini. Život i škola. 63(1), 171-190.
Skelac, M. (2017).  Sukobi u komunikacijskim odnosima između učenika i učitelja. Život i škola. 63(2), 49-58.
Jovović, Z. (2017).  Suvremeno demokratsko društvo: odgoj i obrazovanje za toleranciju. Život i škola. 63(2), 27-34.
Turić, D. (2017).  Tammy Heflebower, Jan K. Hoegh, & Phil Warrick: A School Leader's Guide to Standards-Based Grading. Život i škola. 63(1), 195-198.

Stranice