Radovi/Articles/Artikel

2018
Mohač, D. Car (2018).  Aleksandra Pejčić, Biljana Trajkovski: Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi. Život i škola. 64(2), 231-234.
Sabolić, L. (2018).  Cornelia Maier-Gutheil: BERATEN. Život i škola. 64(2), 223-228.
Laketa, S. (2018).  Efekt suvremene interpretacije narodnih epskih pjesama na uspješnost bogaćenja rječnika. Život i škola. 64(2), 157-165.
Váradi, J. (2018).  Glazbeno obrazovanje u osnovnim školama u Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Slovačkoj. Život i škola. 64(2), 67-75.
Vojvodić, D., & Perić V. B. (2018).  Integrirani seminarski radovi kao ishod projektne nastave. Život i škola. 64(2), 101-111.
Hasikić, A. (2018).  Jesper Juul: Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Život i škola. 64(1), 199-200.
Palčič, M. Penca (2018).  Korištenje vještine coachinga za bolje poučavanje i obrazovne rezultate. Život i škola. 64(1), 19-28.
Pušina, A., & Osmanović A. (2018).  Kritičko mišljenje i akademski uspjeh studenata Engleskog jezika. Život i škola. 64(2), 141-155.
Palekčić, M. (2018).  Milan Matijević, Vesna Bilić, Siniša Opić: PEDAGOGIJA za učitelje i nastavnike. Život i škola. 64(1), 201-202.
Popović, A., & Maras D. (2018).  Mišljenje roditelja o utjecaju glazbene škole na kvalitetu života učenika. Život i škola. 64(2), 123-137.
Lozančić, A. Jurčević (2018).  Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva. Život i škola. 64(1), 11-17.
Smerdel, S. (2018).  Od vizualizacije do eliminacije miskoncepata. Život i škola. 64(1), 187-195.
Rattinger, M. (2018).  Odnos slobodnog vremena i kvalitete života srednjoškolaca. Život i škola. 64(1), 43-57.
Maglica, B. Kalebić, Anić P., & Horvat M. (2018).  Odrednice stavova osmogodišnje djece i njihovih roditelja prema Romima . Život i škola. 64(2), 41-50.
Matijević, M., Opić S., & Bilić V. (2018).  Palekčićev pokušaj recenziranja sveučilišnog udžbenika iz Pedagogije. Život i škola. 64(2), 234-235.
Gudelj, L. Buljan (2018).  Povezanost doživljaja školske klime i strategija učenja učenika osnovne škole. Život i škola. 64(2), 27-39.
Orkoša, J., & Ravić S. (2018).  Povezanost učeničkog procjenjivanja darovitosti, inteligencije i socijalnog statusa procjenjivanih učenika. Život i škola. 64(1), 119-128.
Košta, T. (2018).  Problematika nastave glazbe u Hrvatskoj u stručnim časopisima druge polovice 19. stoljeća. Život i škola. 64(2), 113-121.
Rončević, N., Beno J., & Vukelić N. (2018).  Razlike u percepciji školske klime srednjoškolaca s obzirom na osnivača škole. Život i škola. 64(1), 59-70.
Kovačić, I., Plašč M., & Semenjuk I. (2018).  Razvoj prirodoslovnih kompetencija učenika i studenata projektnom nastavom. Život i škola. 64(2), 203-208.
Lagator, I., Šincek D., & Duvnjak I. (2018).  Roditeljski nadzor i ponašanje djevojčica i dječaka na internetu. Život i škola. 64(1), 89-103.
Palekčić, M. (2018).  Rotraud Coriand, Allgemeine Pädagogik. Ein erziehungstheoretischer Umriss.. Život i škola. 64(2), 229-230.
Vlah, N., Lončarić D., & Vorkapić S. Tatalović (2018).  Skala samoprocjene socijalnog ponašanja adolescenata. Život i škola. 64(2), 13-26.
Škutor, M. (2018).  Sportska tjelesna aktivnost i prehrambene navike mladih kao prediktor zdravog životnog stila . Život i škola. 64(2), 167-181.
Iveković, I. (2018).  Stavovi odgojitelja o dječjim tjelesnim aktivnostima. Život i škola. 64(2), 

Stranice