Radovi/Articles/Artikel

Autor Naziv Vrsta [ Godina(Asc)]
Prečistači: Autor je Ivan Balta  [Clear All Filters]
2005
Balta, I. (2005).  Iseljavanje iz Slavonije pred Prvi svjetski rat. Život i škola. 51(1), 34-49.
[Anoniman] (2005).  The Ottoman administration in Slavonia. Life and school. 51(2), 46-50.
Milić, J., & Balta I. (2005).  Povijesni razvoj protestantizma s posebnim osvrtom na kalvinizam u Slavoniji. Život i škola. 51(2), 46-50.