Radovi/Articles/Artikel

Autor Naziv Vrsta [ Godina(Asc)]
Prečistači: Keyword je frazeologija  [Clear All Filters]
2015
Kolar, E. Berbić, & Žulj M. (2015).  Frazeologija dječjega jezika. Život i škola. 61(2), 145-155.
2010
Nosić, V. (2010).  Frazeološke vježbe. Život i škola. 56(1), 171-180.
2008
Filaković, S. (2008).  Frazeologija u djelima Ivane Brlić-Mažuranić. Život i škola. 54(1), 37-64.