Radovi/Articles/Artikel

2018
Dobrota, S., & Conar R. (2018).  Stavovi učenika prema nastavi Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. Život i škola. 64(1), 131-139.
Jelavić, F. (2018).  Što metodika jest?. Život i škola. 64(2), 213-219.
Senjan, I. (2018).  Suvremeni pristup oblikovanju glazbenoga ukusa učenika u nastavi glazbene umjetnosti. Život i škola. 64(2), 77-100.
Petrović, Đ. (2018).  Tjelesne aktivnosti u školi. Život i škola. 64(2), 195-201.
Močinić, S., & Brajković M. Crnčić (2018).  Tradicijska glazba Istre u nastavi Glazbene kulture nižih razreda osnovne škole. Život i škola. 64(1), 141-152.
Szűcs, T. (2018).  Utjecaj glazbenog obrazovanja na razvoj djeteta. Život i škola. 64(2), 53-64.
Tokić, I. Somolanji, & Vukašinović A. (2018).  Virtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića. Život i škola. 64(1), 105-116.
Mamula, M., & Trtanj I. (2018).  Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi. Život i škola. 64(1), 171-185.
Jurković, D., & Nikčević-Milković A. (2018).  Zadovoljstvo studijem budućih učitelja. Život i škola. 64(1), 31-41.
Lenard, D. Božić, & Pintarić L. (2018).  Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata. Život i škola. 64(1), 73-86.
Ravlić, D. (2018).  Znanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. Život i škola. 64(1), 155-168.
2017
Gregorović, K. Sušanj (2017).  Betty Boult: 201 Ways to Involve Parents: Practical Strategies for Partnering with Families . Život i škola. 63(1), 199-202.
Skupnjak, D., & Pahić T. (2017).  Čimbenici motivacije voditelja za rad u županijskom stručnom vijeću. Život i škola. 63(1), 43-54.
Sesar, M. (2017).  Deborah VanderLinde Blair i Kimberly A. McCord: Exceptional Pedagogy for Children with Exceptionalities. Život i škola. 63(2), 183-187.
Sokol, S., & Vrbošić V. (2017).  Domaća zadaća između teorije i prakse . Život i škola. 63(2), 97-112.
Kavić, K. (2017).  Kako učenici doživljavaju školu i ocjenjivanje. Život i škola. 63(2), 87-95.
Buchberger, I., & Kovač V. (2017).  Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja . Život i škola. 63(1), 29-40.
Matanović, I. (2017).  Kurikularna reforma kao oblik standardizacije obrazovanja – pedagoško-didaktička refleksija. Život i škola. 63(1), 13-27.
Stanić, I., Mlinarević I., & Novoselić M. (2017).  Medijske kompetencije učitelja razredne nastave. Život i škola. 63(1), 69-81.
Mihaljević, J., & Goluža N. (2017).  Mrežne igre za učenje osnovne razine njemačkog jezika. Život i škola. 63(2), 161-168.
Rogić, A. Marija (2017).  Odnos različitih oblika učenja u cjeloživotnom obrazovanju nastavnika. Život i škola. 63(2), 13-24.
Mithans, M., Grmek M. Milena Iva, & Čagran B. (2017).  Participacija kao dimenzija škole. Život i škola. 63(1), 83-91.
Labak, I., Čikeš A. Babić, & Pale P. (2017).  Percepcija učenika: kako se ponaša omiljeni učitelj. Život i škola. 63(2), 35-48.
Lukić, M., & Jurčević M. (2017).  Pismovni sustav kao svjedočanstvo vjere Ili O nekim mogućim tumačenjima simbolike glagoljskih slova. Život i škola. 63(1), 117-129.
Romstein, K., & Velki T. (2017).  Pomoćnici u nastavi: problemi u praksi i percepcija vlastite uloge u nastavnom procesu. Život i škola. 63(1), 151-158.

Stranice