Radovi/Articles/Artikel

Autor [ Naziv(Desc)] Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Vranjković, L. (2010).  Daroviti učenici. Život i škola. 56(2), 253-258.
Adžić, D. (2011).  Darovitost i rad s darovitim učenicima kako teoriju prenijeti u praksu. Život i škola. 57(1), 171-184.
Hasikić, A. (2016).  Davorin Trstenjak O ODGOJU DJECE, NAGRADAMA I KAZNAMA . Život i škola. 62(2), 289-290.
Benić, N. (2009).  Davorski govor. Život i škola. 55(1), 126-147.
Sesar, M. (2017).  Deborah VanderLinde Blair i Kimberly A. McCord: Exceptional Pedagogy for Children with Exceptionalities. Život i škola. 63(2), 183-187.
Haramija, D. (2009).  Desa Muck. Život i škola. 55(2), 170-184.
Grđan, Z. (2015).  Dianne Jackson i Martin Needham ENGAGING WITH PARENTS IN EARLY YEARS SETTINGS. Život i škola. 61(2), 239-247.
Tokić, I. Somolanji, & Majer J. Kretić (2015).  Dijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu. Život i škola. 61(1), 103-110.
Malašić, A. (2015).  Dijete,odgojitelj,arhitekt -partnersko sukonstruiranje prostorno-materijalnoga okruženja dječjega vrtića . Život i škola. 61(1), 123-132.
Kopić, Ž., & Korajac V. (2010).  Djeca i djetinjstvo u dokumentima o pravima djece. Život i škola. 56(2), 45-54.
Jelušić, S. (2005).  Dječja knjižnica u razvijanju čitateljske kulture u obitelji (priopćenje o projektu istraživanje čitateljskih interesa i informacijskih potreba djece i mladih). Život i škola. 51(2), 77-91.
Sindik, J., & Đunđenac R. (2010).  Dobne i spolne razlike u implicitnim teorijama inteligencije koje imaju djeca predškolske dobi. Život i škola. 56(1), 57-76.

Stranice