Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Ćurić, M. (2008).  Biblijski motivi u djelima Sonje Tomić i Selme Lagerlöf. Život i škola. 54(1), 21-36.
Kosinac, Z. (2011).  Bolesti kože i alergije izazvane fizičkim naporom (tjelesno vježbanje i sport). Život i škola. 57(1), 217-230.
Čirić, N. (2016).  Bolonjska deklaracija kao nova paradigma (kvalitetnog) visokoškolskog obrazovanja. Život i škola. 62(1), 53-61.
Kozina, A. (2016).  Brenda Smith Myles, Melissa L. Trautman, Ronda L. Schelvan THE HIDDEN CURRICULUM. Život i škola. 62(1),  299-301.
Jelinić, A. (2009).  Brent Davies Developing sustainable leadership Paul Chapman Publishing, Los Angeles, 2007., 199 str.. Život i škola. 55(1), 166-169.
Smiljanec, M. Krpan (2009).  Časopisi osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije. Život i škola. 55(2), 142-155.
Ćosić, S. (2015).  Čepinska loza obitelji Adamovich (terenski zavičajni projekt u izvannastavnoj aktivnosti povijesti). Život i škola. 61(1), 177-180.
Strugar, V. (2006).  Četvrti susret pedagoga Hrvatske: pouzdan i potreban oslonac pedagozima. Život i škola. 52(1), 172-175.
Skupnjak, D., & Pahić T. (2017).  Čimbenici motivacije voditelja za rad u županijskom stručnom vijeću. Život i škola. 63(1), 43-54.
Novoselić, D., Domišljanović D., & Bogut I. (2013).  Čitanje naglas učenika s roditeljima volonterima u osnovnoj školi „Castelli International School“, Grottaferrata, Rim (Italija). Život i škola. 59(1), 397-404.
Škugor, A. (2008).  Cjeloživotno učenje za održivi razvoj u studijskom programu/kurikulumu Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Život i škola. 54(1), 159-168.
Sabolić, L. (2018).  Cornelia Maier-Gutheil: BERATEN. Život i škola. 64(2), 223-228.
Borovac, T. (2012).  Corsaro, W. A. (2011), The Sociology of Childhood (3rd Edition). London: Pine Forge Press, SAGE Publication Inc., 288 str.. Život i škola. 58(1), 273-276.
Kojić, M., Zeba R., & Markov Z. (2015).  Crtež i likovni izraz u otkrivanju i suzbijanju dječje agresivnosti. Život i škola. 61(1), 163-174.
Bjelić, A. (2009).  Čuvari vremena Jasna Ažman, Brodski spomenari Ivane Brlić-Mažuranić (Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2008.). Život i škola. 55(1), 163-165.
Vranjković, L. (2010).  Daroviti učenici. Život i škola. 56(2), 253-258.
Adžić, D. (2011).  Darovitost i rad s darovitim učenicima kako teoriju prenijeti u praksu. Život i škola. 57(1), 171-184.
Hasikić, A. (2016).  Davorin Trstenjak O ODGOJU DJECE, NAGRADAMA I KAZNAMA . Život i škola. 62(2), 289-290.
Benić, N. (2009).  Davorski govor. Život i škola. 55(1), 126-147.
Sesar, M. (2017).  Deborah VanderLinde Blair i Kimberly A. McCord: Exceptional Pedagogy for Children with Exceptionalities. Život i škola. 63(2), 183-187.
Haramija, D. (2009).  Desa Muck. Život i škola. 55(2), 170-184.
Grđan, Z. (2015).  Dianne Jackson i Martin Needham ENGAGING WITH PARENTS IN EARLY YEARS SETTINGS. Život i škola. 61(2), 239-247.
Tokić, I. Somolanji, & Majer J. Kretić (2015).  Dijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu. Život i škola. 61(1), 103-110.
Malašić, A. (2015).  Dijete,odgojitelj,arhitekt -partnersko sukonstruiranje prostorno-materijalnoga okruženja dječjega vrtića . Život i škola. 61(1), 123-132.
Kopić, Ž., & Korajac V. (2010).  Djeca i djetinjstvo u dokumentima o pravima djece. Život i škola. 56(2), 45-54.

Stranice