Radovi/Articles/Artikel

2012
Buljubašić-Kuzmanović, V., & Kelić M. (2012).  Ocjenjivanje djece s teškoćama u čitanju i pisanju: vrednujemo li znanja ili sposobnosti?. Život i škola. 58(2), 45-60.
Berkec, S. (2012).  Od Goethea preko Schuberta do Rammsteina – primjer primjene YouTubea u nastavi Njemačkog jezika. Život i škola. 58(1), 244-256.
Kuzmanović, V. Buljubaši, & Botić T. (2012).  Odnos školskog uspjeha i socijalnih vještina kod učenika osnovne škole. Život i škola. 58(1), 38-54.
Vorkapić, S. Tatalović, Vlah N., & Vujičić L. (2012).  Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa. Život i škola. 58(2), 130-143.
Muller-Commichau, W. (2012).  Pedagogija jednakosti i uvažavanja u školi i obrazovanju odraslih. Život i škola. 58(2), 11-19.
Livazović, G., & Vranješ A. (2012).  Pedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca. Život i škola. 58(1), 55-75.
Begić, J. Šulentić, & Kaleb A. (2012).  Planiranje i programiranje nastave Glazbene kulture u prvi tri razreda osnovne škole. Život i škola. 58(2), 168-186.
Bulatović, A. (2012).  Posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece predškolskog uzrasta. Život i škola. 58(1), 211-221.
Velki, T., & Bošnjak M. (2012).  Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka s tjelesnim kažnjavanjem djece. Život i škola. 58(2), 63-81.
Rukavina, M. (2012).  Povijesni pregled razvoja osnovne škole u Lici s osvrtom na grad Gospić. Život i škola. 58(2), 116-128.
Šimunović, Z. (2012).  Poželjne osobine učitelja nastave instrumenta u glazbenoj školi. Život i škola. 58(1), 167-175.
Rengel, K. (2012).  Pramling, N., Pramling Samuelsson, I. (Ur.) (2011.) International Perspectives on Early Childhood Education and Development Volume 4: Educational Encounters. Nordic Studies in Early Childhood Didactics. Dordrecht: Springer.. Život i škola. 58(2), 289-294.
Rengel, K. (2012).  Pramling, N., Pramling Samuelsson, I. (Ur.) (2011). International Perspectives on Early Childhood Education and Development Volume 4:Educational Encounters: NordicStudies in Early Childhood Didactics. Dordrecht: Springer.. Život i škola. 58(1), 282-286.
Svedružić, A. (2012).  Razvoj interesa u konstruktivisitčkoj nastavi fizike. Život i škola. 58(1), 134-151.
Kulaga, J. Maroević (2012).  Rodna osjetljivost u katoličkom dječjem mjesečniku Mali koncil. Život i škola. 58(2), 83-106.
Ćosić, S. (2012).  Šafranovci u Jasenovcu (izvanučionička nastava povijesti). Život i škola. 58(2), 245-254.
Bagić, T. (2012).  Samostalnost u učenju stranih jezika i zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ). Život i škola. 58(1), 222-232.
Munjiza, E., & Dubovicki S. (2012).  Šezdeset godina Života i škole 1952. – 2011.. Život i škola. 58(1), 11-36.
Brđanović, D. (2012).  Stavovi predmetnih nastavnika instrumenta glazbene škole o godišnjem ispitu iz sviranja instrumenta. Život i škola. 58(1), 177-192.
Galić, S. (2012).  Suvremeno školsko knjižničarstvo. Život i škola. 58(2), 207-217.
Pavlović, B., & Šarić A. (2012).  Tekstualna komunikacija. Život i škola. 58(2), 32-43.
Skupnjak, D. (2012).  Teorija razvoja i učenja l. Vygotskog, u. Bronfenbrennera i r. Feuersteina kroz prikaz slučaja. Život i škola. 58(2), 219-228.
Papak, P. Pejić, Vidulin-Orbanić S., & Rončević A. (2012).  Uloga organiziranih aktivnosti u kulturnom životu učenika. Život i škola. 58(2), 188-202.
Šimunović, D., & Truk V. (2012).  Usporedba NIOSH-modela stresa s drugim istraživanjima u učiteljskom zanimanju. Život i škola. 58(1), 204-210.
Petrović, S. (2012).  Utjecaj programiranja na poboljšanje antropoloških karakteristika učenika. Život i škola. 58(2), 145-166.

Stranice