Radovi/Articles/Artikel

Autor Naziv Vrsta [ Godina(Asc)]
Prečistači: Autor je Goran Livazović  [Clear All Filters]
2006
[Anoniman] (2006).  Cooperational learning for young learners. Life and school. 52(1), 17-27.
Peko, A., Sablić M., & Livazović G. (2006).  Suradničko učenje u mlađoj školskoj dobi. Život i škola. 52(1), 17-27.