Radovi/Articles/Artikel

2011
Tomašić, J. (2011).  Doprinosi li međugrupni kontakt pozitivnijim implicitnim i eksplicitnim stavovima adolescenata prema starim osobama?. Život i škola. 57(2), 83-100.
Nosić, V. (2011).  Hrvatski narodni preporod u svjetlu tiskarsko-izdavačke djelatnosti. Život i škola. 57(1), 133-152.
Rogulj, N., Kovačević Ž., Utrobičić I., Krstulović H., & Jukić J. (2011).  Indeks tjelesne mase različito kineziološko angažiranih studentica i studenata . Život i škola. 57(1), 100-106.
Lazzarich, M. (2011).  Integracijske mogućnosti slikovnice u nastavi materinskoga jezika. Život i škola. 57(2), 61-81.
Kenđelić, S. (2011).  Iskaz vizije i misije škole. Život i škola. 57(2), 199-204.
Nikčević-Milković, A., Rukavina M., & Galić M. (2011).  Korištenje i učinkovitost igre u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 108-121.
Hajncl, L. (2011).  Krunoslav Matešić Psihodijagnostička sredstva Naklada Slap, Jastrebarsko Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2010.. Život i škola. 57(1), 238-240.
Balenović, K., & Klobučar E. (2011).  Kulturološki dodiri hrvatskog i talijanskog jezika . Život i škola. 57(1), 91-99.
Romstein, K. (2011).  Kvalitativni pristup interpretaciji simptoma ADHD-a: implikacije za pedagošku praksu. Život i škola. 57(2), 101-112.
Vrnjković, L. (2011).  Lektira u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 193-205.
Dubovicki, S. (2011).  Metode aktivnog učenja i poučavanja Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování, Spolupráce žáků ve skupinách, Portál, Prag, 2009.. Život i škola. 57(2), 219-220.
Vranješ, V. Kostović (2011).  Nastavni sadržaji prirode i društva – polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 207-215.
Sucevic, V., Cvjetičanin S., & Sakač M. (2011).  Obrazovanje nastavnika i učitelja u europskom konceptu kvalitete obrazovanja zasnovanom na kompetencijama. Život i škola. 57(1), 11-22.
Hasenay, D., Krtalić M., & Šimunić Z. (2011).  Obrazovanje studenata informatologije o čuvanju i zaštiti kulturne baštine – temeljna znanja i njihov prijenos u praksu . Život i škola. 57(1), 61-75.
Yilmaz, F. (2011).  Ocjena plana i programa nastave turskoga jezika na sveučilištu Jagiellonian u Poljskoj: analiza slučaja . Život i škola. 57(1), 76-88.
Bognar, L. (2011).  Odgoj na sveučilištu. Život i škola. 57(2), 165-174.
Proleta, J., & Svalina V. (2011).  Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola. 57(2), 134-152.
Kragulj, S. (2011).  Odgojno-obrazovna klima u sveučilišnoj nastavi . Život i škola. 57(1), 35-59.
Marinić, D., & Pučić T. (2011).  Odnos faktora ličnosti i nekih dinamičkih osobina kognitivnog sustava. Život i škola. 57(2), 114-132.
Diković, M. (2011).  Osposobljavanje nastavnika za provođenje odgoja i obrazovanja za građanstvo. Život i škola. 57(2), 11-24.
Rogulj, N., Ujević K., & Rogulj G. (2011).  Prilog objektivnosti ocjene iz tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(2), 154-160.
Kokić, I. Batarelo, & Rukavina S. (2011).  Primjena suradničkog učenja u mješovitom obrazovnom okruženju . Život i škola. 57(1), 24-33.
Ćosić, S. (2011).  Sat povijesti u Muzeju krapinskih neandertalaca. Život i škola. 57(1), 185-191.
Cifrak, M. (2011).  Slavonski lekcionari. Život i škola. 57(1), 122-131.
Milenović, Ž. (2011).  Stil vodstva nastavnika inkluzivne nastave. Život i škola. 57(1), 154-166.

Stranice