Radovi/Articles/Artikel

2016
Đuranović, M., & Opić S. (2016).  Aktivnosti učenika u slobodnom vremenu u Sisačko-moslovačkoj županiji (Republika Hrvatska). Život i škola. 62(1),  13-23.
Pejaković, S. (2016).  Ante Vukasović LIKOVI ISTAKNUTIH HRVATSKIH PEDAGOGA . Život i škola. 62(2), 291-294.
Hofgräff, D. (2016).  Arhivska pedagogija kao poticaj zajedničkog rada arhiva i škola. Život i škola. 62(2),  279-285.
Dadić, K., & Pušić B. (2016).  Bajka Jagor Ivane Brlić Mažuranić kao ishodište za pedagoško i evolucijsko-psihološko razmatranje „pepeljuga efekta“. Život i škola. 62(2), 255-266.
Čirić, N. (2016).  Bolonjska deklaracija kao nova paradigma (kvalitetnog) visokoškolskog obrazovanja. Život i škola. 62(1), 53-61.
Kozina, A. (2016).  Brenda Smith Myles, Melissa L. Trautman, Ronda L. Schelvan THE HIDDEN CURRICULUM. Život i škola. 62(1),  299-301.
Hasikić, A. (2016).  Davorin Trstenjak O ODGOJU DJECE, NAGRADAMA I KAZNAMA . Život i škola. 62(2), 289-290.
Humer, J. Tomašić, Čikeš A. Babić, & Šincek D. (2016).  Doprinosi li zajednička fizička aktivnost parova majka - dijete djetetovoj kvaliteti života?. Život i škola. 62(2), 79-90.
Munjiza, E. (2016).  Dvije stotine i pedeset godina kontinuiranog školstva u Velikoj Kopanici 1764./65.-2014./15 godine. Život i škola. 62(1), 151-163.
Munjiza, E. (2016).  EMERIK MUNJIZA Povodom sedamdesetogodišnjice života i pedesetogodišnjice rada . Život i škola. 62(3), 289-295.
Škojo, T. (2016).  Glazbene preferencije učenika kao polazište za realizaciju izvannastavnih aktivnosti u strukovnim školama. Život i škola. 62(2), 167-184.
Vidulin, S. (2016).  Glazbeni odgoj djece u predškolskim ustanovama: mogućnosti i ograničenja. Život i škola. 62(1), 221-233.
Ivić, V., & Šoštarić B. (2016).  Globalizacija i europske integracije iz perspektive studenata. Život i škola. 62(2), 25-38.
Raguž, M. (2016).  Govor mjesta Bogdánōvci. Život i škola. 62(1), 267-277.
Mlinarević, V. (2016).  Implicitne poruke u skrivenom kurikulumu suvremene škole. Život i škola. 62(2), 13-25.
Paljušaj, A., & Kegalj N. (2016).  Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u djece stranaca i azilanata. Život i škola. 62(2),  221-237.
Buljubašić-Kuzmanović, V., Ilakovac R. Pažin, & Gazibara S. (2016).  Integrativna didaktika, generičke kompetencije i priprema studenata za svijet rada. Život i škola. 62(3), 119-129.
Smontara, P. (2016).  Interkulturalna osjetljivost i tolerancija adolescenata u promjenjivom svijetu. Život i škola. 62(2), 157-164.
Luketić, D. (2016).  Ispitivanje odnosa samoprocjene poduzetnosti i samoefikasnosti učenika osnovne škole. Život i škola. 62(1), 125-137.
Zubčić, M. (2016).  Izvannastavne aktivnosti u kurikulumu srednje škole. Život i škola. 62(3), 173-182.
Kakuk, S. (2016).  Judith Suissa, Carrie Winstanley, Roger Marples EDUCATION, PHILOSOPHY AND WELL-BEING: New perspectives on the work of John White. Život i škola. 62(1), 293-296.
Sušić, B. Bačlija (2016).  Komparacija ideja funkcionalne muzičke pedagogije i temeljnih glazbeno-pedagoških koncepata s početka 20. stoljeća. Život i škola. 62(1), 195-206.
Novak, M. (2016).  Kompetencije nastavnika – pripravnika u osnovnim i srednjim glazbenim školama – perspektiva poslodavaca. Život i škola. 62(3), 245-256.
Lukša, Ž., Radanović I., Bendelja D., & Pongrac N. (2016).  Korištenje crteža za utvrđivanje učeničke percepcije cvijeta. Život i škola. 62(1), 255-264.
Herzog, J., & Serec S. (2016).  Likovna kultura u razrednoj nastavi s aspekta prilagođavanja učenika s poteškoćama u razvoju. Život i škola. 62(3), 231-242.

Stranice