Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Palčić, M. Penca (2008).  Utjecaj provjeravanja i ocjenjivanja znanja na učenje. Život i škola. 54(1), 137-148.
Baf, M. Ružić, & Paić M. Radetić (2010).  Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata. Život i škola. 56(2), 9-18.
Vuletić, A. (2016).  Utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost. Život i škola. 62(2), 49-68.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Baraban, D., & Buljubašić M. (2014).  Uvjerenja i znanja prigodnog uzorka studenata medicine o tjelesnom kažnjavanju djece. Život i škola. 60(2), 95-108.
Vrdoljak, G. (2016).  Važnost strategija učenja za uspjeh u fizici kod srednjoškolaca. Život i škola. 62(2), 69-78.
Jukić, R. (2015).  Vinka Uzelac, Jurka Lepičnik-Vodopivec i Dunja Anđić DJECA-ODGOJ I OBRAZOVANJE- ODRŽIVI RAZVOJ, U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj. Život i škola. 61(2), 237-238.
Tokić, I. Somolanji, & Vukašinović A. (2018).  Virtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića. Život i škola. 64(1), 105-116.
Posavec, M. (2010).  Višestruke inteligencije u nastavi. Život i škola. 56(2), 55-64.
Mihajlovski, V. (2006).  Vježbenički model govorne igre s darovitom djecom predškolske dobi. Život i škola. 52(1), 57-62.
Perše, T. Vršnik, Kozina A., Krečić M. Javornik, & Grmek M. Ivanuš (2015).  Vođenje škola i kvaliteta u obrazovanju: sličnosti i razlike u pojedinim izabranim EU državama. Život i škola. 61(2), 13-24.
Palčić, M. Penca (2008).  Vpliv preverjanja in ocenjevanja znanja na učenje. Život i škola. 54(1), 125-136.
Vujić, V. (2007).  Vrjednovanje krasnoslova u višim razredima osnovne škole. Život i škola. 53(1), 101-106.
Šumanović, M., Tomac Z., & Rastovski D. (2013).  Vrjednovanje općega programa tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi – učitelji razredne nastave. Život i škola. 59(1), 434-450.
Velki, T., Bačmaga I., & Juka I. (2016).  Vršnjačko zlostavljanje u osječkim školama i mjere prevencije. Život i škola. 62(2), 27-46.
Mamula, M., & Trtanj I. (2018).  Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi. Život i škola. 64(1), 171-185.
Haramija, D. (2007).  Vrste slovenskoga omladinskoga realističkoga romana. Život i škola. 53(2), 7-18.
Bognar, L. (2011).  ZA RODITELJE Radionice za rad s roditeljima. Život i škola. 57(2), 221-222.
Posavec, M. (2016).  Zadovoljstvo poslom i poduzetničke sklonosti voditelja učeničkih zadruga. Život i škola. 62(1), 139-149.
Jurković, D., & Nikčević-Milković A. (2018).  Zadovoljstvo studijem budućih učitelja. Život i škola. 64(1), 31-41.
Ivanković, P. Biondić, Brlas S., Matošević L., Pofuk L., & Štetić I. (2004).  Zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika školom u svjetlu rasterećenja učenika i nastavnoga procesa u srednjoj školi (pregled rezultata istraživanja). Život i škola. 50(1), 55-64.
Lenard, D. Božić, & Pintarić L. (2018).  Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata. Život i škola. 64(1), 73-86.
Šerić, N. (2006).  Zahvalnost čitanju Danko Plevnik, Fortuna čitanja, Hrvatsko čitateljsko društvo, Osijek, 2006.. Život i škola. 52(1), 176-178.
Romstein, K., Šter M., & Borovac T. (2013).  Zanimanja budućnosti iz perspektive djeteta niže osnovnoškolske dobi. Život i škola. 59(1), 123-135.

Stranice