Radovi/Articles/Artikel

2018
Hasikić, A. (2018).  Jesper Juul: Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Život i škola. 64(1), 199-200.
Palčič, M. Penca (2018).  Korištenje vještine coachinga za bolje poučavanje i obrazovne rezultate. Život i škola. 64(1), 19-28.
Palekčić, M. (2018).  Milan Matijević, Vesna Bilić, Siniša Opić: PEDAGOGIJA za učitelje i nastavnike. Život i škola. 64(1), 201-202.
Lozančić, A. Jurčević (2018).  Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva. Život i škola. 64(1), 11-17.
Smerdel, S. (2018).  Od vizualizacije do eliminacije miskoncepata. Život i škola. 64(1), 187-195.
Rattinger, M. (2018).  Odnos slobodnog vremena i kvalitete života srednjoškolaca. Život i škola. 64(1), 43-57.
Orkoša, J., & Ravić S. (2018).  Povezanost učeničkog procjenjivanja darovitosti, inteligencije i socijalnog statusa procjenjivanih učenika. Život i škola. 64(1), 119-128.
Rončević, N., Beno J., & Vukelić N. (2018).  Razlike u percepciji školske klime srednjoškolaca s obzirom na osnivača škole. Život i škola. 64(1), 59-70.
Lagator, I., Šincek D., & Duvnjak I. (2018).  Roditeljski nadzor i ponašanje djevojčica i dječaka na internetu. Život i škola. 64(1), 89-103.
Dobrota, S., & Conar R. (2018).  Stavovi učenika prema nastavi Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. Život i škola. 64(1), 131-139.
Močinić, S., & Brajković M. Crnčić (2018).  Tradicijska glazba Istre u nastavi Glazbene kulture nižih razreda osnovne škole. Život i škola. 64(1), 141-152.
Tokić, I. Somolanji, & Vukašinović A. (2018).  Virtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića. Život i škola. 64(1), 105-116.
Mamula, M., & Trtanj I. (2018).  Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi. Život i škola. 64(1), 171-185.
Jurković, D., & Nikčević-Milković A. (2018).  Zadovoljstvo studijem budućih učitelja. Život i škola. 64(1), 31-41.
Lenard, D. Božić, & Pintarić L. (2018).  Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata. Život i škola. 64(1), 73-86.
Ravlić, D. (2018).  Znanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. Život i škola. 64(1), 155-168.

Stranice