Radovi/Articles/Artikel

2016
Tufekčić, A. (2016).  Mirzeta Hadžić-Suljkić METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA – PSIHOLOGA. Život i škola. 62(1), 297-298.
Munjiza, E. (2016).  Nastavne inovacije između kumulativnog kontinuiteta i revolucionarnog diskontinuiteta (povijesna analiza). Život i škola. 62(3), 13-23.
Dubovicki, S., & Omićević A. (2016).  Nastavne metode kao poticaj učenikovoj kreativnosti. Život i škola. 62(1), 105-124.
Martan, V., Mihić S. Skočić, & Puljar A. (2016).  Nastavne strategije učitelja u poučavanju učenika sa specifičnim teškoćama učenja. Život i škola. 62(3), 139-150.
Krajnović, F. (2016).  Nastavni sadržaji u kontekstu razvoja pedagoške teorije i prakse. Život i škola. 62(1), 63-72.
Rukavina, M., & Nikčević-Milković A. (2016).  Neki čimbenici odnosa adolescenata i škole. Život i škola. 62(2),  93-104.
Škojo, T., & Sabljar M. (2016).  Nove paradigme u poučavanju sviranja klavira. ž. 62(3), 259-273.
Bognar, B., & Lukaš M. (2016).  Ostvarivanje bitnih promjena u nastavi u sjeni reformi obrazovnog sustava. Život i škola. 62(3), 39-52.
Komar, Z. (2016).  Pedagogijski pogled na strateške europske odgojno-obrazovne dokumente. Život i škola. 62(3),  25-36.
Grabar, S. (2016).  Poticanje problemsko-stvaralačkog i suradničkog učenja u nastavi književnosti u osnovnoj školi. Život i škola. 62(1), 279-288.
Papak, P. Pejić, & Krmpotić H. Grubišić (2016).  Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju. Život i škola. 62(3), 153-162.
Tokić, R. (2016).  Povezanost afektivnih faktora učenika viših razreda osnovne škole s uspjehom u nastavi engleskog jezika. Život i škola. 62(3), 195-204.
Dobrota, S. (2016).  Povezanost između interkulturalnih stavova studenata i preferencija glazbi svijeta. Život i škola. 62(1), 209-218.
Ivana, P. Krijan (2016).  Povijesni pregled ideje i potrebe za istraživačkim pristupom u nastavi. Život i škola. 62(3), 77-85.
Brust-Nemet, M., & Mlinarević V. (2016).  Procjene učitelja o kulturi škole. Život i škola. 62(1), 93-103.
Klemen, K. Kovačić, & Kuprešak M. (2016).  Prostorno‐materijalno okruženje kao sastavnica poticanja senzorne integracije. Život i škola. 62(3), 207-216.
Romstein, K. (2016).  Razina uključenosti djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi u odnosu na vrstu aktivnosti i vrstu teškoće. Život i škola. 62(1), 165-176.
Vlahek, I. (2016).  Razredno-nastavno ozračje i radno iskustvo učitelja. Život i škola. 62(2), 119-130.
Munjiza, E., & Skender B. (2016).  Razvijenost čitateljskih sposobnosti – komparativna analiza 1985./86. i 2011./12. godine. Život i škola. 62(2), 239-252.
Krajnović, F. (2016).  Regulacijski stilovi motivacije u odnosu na različite sadržaje učenja. Život i škola. 62(2), 105-117.
Kovačević, K. Rukavina (2016).  Religijska dimenzija interkulturalnog obrazovanja: stanje i perspektive. Život i škola. 62(2), 145-155.
Drandić, D. (2016).  Rezultati istraživanja interkulturalne osjetljivosti kod studenata. Život i škola. 62(2), 133-143.
Dramac, I., & Lazzarich M. (2016).  Smiješna strana obrazovanja – humor u poučavanju. Život i škola. 62(3), 87-96.
Pavlin-Bernardić, N., Ravlić S., & Borović K. (2016).  Stavovi roditelja, učitelja i učenika prema programima za nadarene učenike. Život i škola. 62(2), 269-277.
Babić, O. Bjelobrk, & Đuranović M. M. (2016).  Stavovi studenata učiteljskog studija o realizaciji nastave glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 62(1), 235-244.

Stranice