Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Filaković, S. (2008).  Frazeologija u djelima Ivane Brlić-Mažuranić. Život i škola. 54(1), 37-64.
Nosić, V. (2010).  Frazeološke vježbe. Život i škola. 56(1), 171-180.
Ban, A. (2012).  George Ansalone, Exploring Unequal Achievement in the Schools, The Social Construction of Failure, Lanham: Lexington Books, Inc., 2009, 243 str.. Život i škola. 58(2), 299-309.
Livazović, G. (2009).  Germanistentreffen Deutschland- Süd-Ost-Europa, Dokumentation der Tagungsbeitrāge Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), 2007.. Život i škola. 55(1), 159-161.
Lukaš, M., Buljan D., & Tominac D. (2008).  Gimnazijsko obrazovanje Hrvata u organizaciji crkvenih redova tijekom 16. I 17. stoljeća. Život i škola. 54(1), 95-102.
Dobrota, S., & Ćurković G. (2006).  Glazbene preferencije djece mlađe školske dobi. Život i škola. 52(1), 105-113.
Škojo, T. (2016).  Glazbene preferencije učenika kao polazište za realizaciju izvannastavnih aktivnosti u strukovnim školama. Život i škola. 62(2), 167-184.
Vidulin, S. (2016).  Glazbeni odgoj djece u predškolskim ustanovama: mogućnosti i ograničenja. Život i škola. 62(1), 221-233.
Váradi, J. (2018).  Glazbeno obrazovanje u osnovnim školama u Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Slovačkoj. Život i škola. 64(2), 67-75.
Kuna, D. (2007).  Gledišta studenata Filozofskoga fakulteta u Osijeku o nastavi engleskoga kao stranoga jezika. Život i škola. 53(1), 28-36.
Ivić, V., & Šoštarić B. (2016).  Globalizacija i europske integracije iz perspektive studenata. Život i škola. 62(2), 25-38.
Raguž, M. (2016).  Govor mjesta Bogdánōvci. Život i škola. 62(1), 267-277.
Nosić, V. Crnković (2008).  Govorna interpretacija teksta. Život i škola. 54(2), 127-138.
Romstein, K. (2010).  Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. Život i škola. 56(1), 205-209.
Majer, J. Kretić (2006).  HNOS u Danu otvorene škole. Život i škola. 52(1), 81-86.
Kosinac, Z. (2012).  Hodanje i trčanje kao terapija i pozitivni atribut zdravlja. Život i škola. 58(1), 153-166.
Burai, R. (2015).   Hofstedeove dimenzije – doprinos (su)konstrukciji interkulturalnog kurikuluma. Život i škola. 61(2), 97-106.
Krezić, V. Blažević (2015).  Hrvatske glagoljske inkunabule: kulturološke, tekstološke, jezikoslovne i tipografske odrednice. Život i škola. 61(2), 125-132.
Kolenić, L. (2004).  Hrvatske jezične nedoumice Ivan Zoričić: Tragom jezičnih nedoumica, Zavičajna naklada «Žakan Juri», Pula 2004.. Život i škola. 50(1), 155-157.
Nosić, V. (2011).  Hrvatski narodni preporod u svjetlu tiskarsko-izdavačke djelatnosti. Život i škola. 57(1), 133-152.
Dragun, D. (2007).  Hrvatski naš… Stjepka Težaka. Život i škola. 53(2), 128-134.
Imširagić, A. (2012).  Humane pretpostavke inkluzivnog obrazovanja učenika oštećenog sluha. Život i škola. 58(1), 94-102.
Koleka, O., Gorishti A., Karamani B., & Haveri A. (2013).  ICT u poučavanju i učenju: povezivanje teorije s iskustvima Albanskih sveučilišta. Život i škola. 59(1), 147-157.
C. Kosinac, Z. (2009).  Igra u funkciji poticaja uspravnog stava i ravnoteže u djece razvojne dobi. Život i škola. 55(2), 11-22.
Mlinarević, V. (2016).  Implicitne poruke u skrivenom kurikulumu suvremene škole. Život i škola. 62(2), 13-25.

Stranice