Radovi/Articles/Artikel

2016
Koludrović, M., & Kolobarić M. (2016).  Stjecanje životno‐praktičnih vještina u hrvatskom školstvu nekad i danas. Život i škola. 62(3), 65-74.
Saletović, L. Miškulin, Beljo A., & Meštrić K. Bilić (2016).  Studija o prezentacijskim vještinama hrvatskih studenata komunikacijskoga menadžmenta. Život i škola. 62(2), 201-219.
Kozina, A. (2016).  Suvremene metode poučavanja u vojnom obrazovanju. Život i škola. 62(3), 183-192.
Zupančić, T. (2016).  Suvremene nastavne metode i načini vrednovanja znanja u visokom obrazovanju sa stajališta studenata. Život i škola. 62(3), 109.
Matijević, M., Drljača M., & Topolovčan T. (2016).  Učenička evaluacija nastave likovne kulture. Život i škola. 62(1), 179-192.
Seletković, T., Šimunović Z., & Matoš N. (2016).  Učenje i poučavanje glazbe u 21. stoljeću: glazba u kontekstu. Život i škola. 62(3), 275-284.
Nemet, M. Brust, & Sili A. (2016).  Učiteljeve didaktičko‐metodičke kompetencije za učinkovitu nastavnu komunikaciju. Život i škola. 62(3), 163-172.
Prgomet, A. (2016).  Učiteljska izobrazba usmjerena na stjecanje profesionalnih kompetencija: sadržajni paradigmatski zaokret ili novo terminološko ruho konstitutivnim sastavnicama učiteljske izobrazbe. Život i škola. 62(3), 55-63.
Varga, R., Peko A., & Vican D. (2016).  Uloga ravnatelja u koncepcijama promjena odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Život i škola. 62(2), 39-50.
Ćatić, va. (2016).  Upotrebljivost didaktičkih modela planiranja nastave (Klafki, Heimann ili Schulz?). Život i škola. 62(1), 73-91.
Agić, I. Jurčević, Bogut I., & Romštajn Š. (2016).  Usporedba zastupljenosti ekoloških tema u udžbenicima prirode i društva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, pokrajine Nordrhein –Westfallen. Život i škola. 62(1),  247-253.
Vuletić, A. (2016).  Utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost. Život i škola. 62(2), 49-68.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Vrdoljak, G. (2016).  Važnost strategija učenja za uspjeh u fizici kod srednjoškolaca. Život i škola. 62(2), 69-78.
Velki, T., Bačmaga I., & Juka I. (2016).  Vršnjačko zlostavljanje u osječkim školama i mjere prevencije. Život i škola. 62(2), 27-46.
Posavec, M. (2016).  Zadovoljstvo poslom i poduzetničke sklonosti voditelja učeničkih zadruga. Život i škola. 62(1), 139-149.
Duh, M., & Logar V. (2016).  Značajnost kvalitetnog pedagoškog rada kod razvijanja likovnih sposobnosti učenika na razrednom stupnju osnovne škole . Život i škola. 62(3), 219-229.

Stranice