Radovi/Articles/Artikel

2008
Škugor, A. (2008).  Cjeloživotno učenje za održivi razvoj u studijskom programu/kurikulumu Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Život i škola. 54(1), 159-168.
Ćurko, B., & Kragić I. (2008).  Filozofija za djecu – primjer „Male filozofije“. Život i škola. 54(2), 61-68.
Filaković, S. (2008).  Frazeologija u djelima Ivane Brlić-Mažuranić. Život i škola. 54(1), 37-64.
Lukaš, M., Buljan D., & Tominac D. (2008).  Gimnazijsko obrazovanje Hrvata u organizaciji crkvenih redova tijekom 16. I 17. stoljeća. Život i škola. 54(1), 95-102.
Nosić, V. Crnković (2008).  Govorna interpretacija teksta. Život i škola. 54(2), 127-138.
Lukić, M. (2008).  Komuniciram dakle jesam Irena Vodopija, Dijete i jezik. Od rijeci do SMS-a Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2007., 186 str.. Život i škola. 54(2), 187-190.
Vodopija, I. (2008).  Komunikacija u nastavi Hrvatskoga jezika Suvremeni pristupi poucavanju u osnovnim i srednjim školama monografija, urednice Marijana Ceši, Mirela Barbaroša – Šikic Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007.. Život i škola. 54(2), 194-198.
Somolanji, I., & Bognar L. (2008).  Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima. Život i škola. 54(1), 87-94.
Kostović-Vranješ, V., & Ljubetić M. (2008).  „Kriticne tocke“ pedagoške kompetencije ucitelja. Život i škola. 54(2), 147-162.
Jajić, J. Nemeth - (2008).  Metodicka interpretacije Nazorove „Halugice“. Život i škola. 54(2), 81-92.
Butković, L. (2008).  Metodički model obradbe vremenske raslojenosti leksika. Život i škola. 54(1), 105-110.
Pepić, I. (2008).  Na rubu jezika - žargon. Život i škola. 54(2), 139-146.
Livazović, G. (2008).  Pedagoško razvojno-savjetodavna djelatnost s aspekta primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Život i škola. 54(2), 173-184.
Brkić, K. (2008).  Pepeljuga (Djecje kazalište Branka Mihaljevica, Osijek, 10. travnja 2008.). Život i škola. 54(2), 203-204.
Dragun, D. (2008).  Plamen koji grije prste i srce, Sabine Koželj Horvat, Plamičak traži ognjište, Izvori, Zagreb, 2001.. Život i škola. 54(1), 179-179.
Kosinac, Z., & Banović I. (2008).  Povezanost između nekih pokazatelja nepravilnoga tjelesnoga držanja i skolioze u djece juvenilne dobi. Život i škola. 54(1), 9-20.
Ćosić, S. (2008).  Povratna informacija učenika osnovnih škola o prednostima i nedostatcima HNOS-a u nastavi Povijesti. Život i škola. 54(1), 117-124.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Anić A., & Varga R. (2008).  Priča kao kreativni trening i terapija: neuro-lingvistički pristup. Život i škola. 54(1), 149-158.
Livazović, G. (2008).  Primjena računalne tehnologije u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama. Život i škola. 54(1), 79-86.
Šag, M. (2008).  Primjer projektne nastave, Povijest hrvatskoga jezika od pocetaka pismenosti do 15 st.. Život i škola. 54(2), 103-112.
Hosu, Z. (2008).  Projektna nastava, Sacuvajmo zdrave zube. Život i škola. 54(2), 95-102.
Zorić, V. (2008).  Provjera i ocjenjivanje znanja ucenika u nastavi filozofije u srednjoj školi. Život i škola. 54(2), 113-126.
Žeko, K. (2008).  Pustolovni dječji romani. Život i škola. 54(1), 65-78.
Barišić, M., & Majer J. Kretić (2008).  Rad po postajama. Život i škola. 54(1), 111-116.
Lazzarich, M. (2008).  Razigrani mrak Ljubica Kolaric-Dumic, Ja se mraka ne bojim, Adamic, Rijeka, 2008.. Život i škola. 54(2), 191-193.

Stranice