Radovi/Articles/Artikel

Autor [ Naziv(Desc)] Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Ivić, V., & Pavličević A. (2007).  Kako podijeliti krivicu ili suradničko ocjenjivanje grupnoga rada. Život i škola. 53(1), 107-116.
Varga, A. Nagy (2012).  Kako prepričati prošlost koristeći se usmenom poviješću. Život i škola. 58(2), 109-114.
Radišić, M. (2004).  Kako pristupiti razvijanju vještine pisanja u prvom razredu osnovne škole na nastavi engleskog kao stranog jezika?. Život i škola. 50(1), 33-40.
Relja, J. (2006).  Kako se učenici osjećaju u školi. Život i škola. 52(1), 87-96.
Kavić, K. (2017).  Kako učenici doživljavaju školu i ocjenjivanje. Život i škola. 63(2), 87-95.
Mustapić, J., & Jadrešin A. (2014).  Karakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Život i škola. 60(2), 137-143.
Pintarić, A. (2005).  Karol Visinko: Dječja priča – povijest, teorija, interpretacija i recepcija. Život i škola. 51(1), 145-147.
Vrljić, S. (2006).  Kaštelanova Tvrđava koja se ne predaje u njemačkom jeziku. Život i škola. 52(1), 63-68.
Divković, M. (2013).  Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo. Život i škola. 59(1), 326-340.
Sušić, B. Bačlija (2016).  Komparacija ideja funkcionalne muzičke pedagogije i temeljnih glazbeno-pedagoških koncepata s početka 20. stoljeća. Život i škola. 62(1), 195-206.
Lukaš, M., & Samardžić D. (2015).  Komparativna studija refundiranja troškova upisa na fakultete odabranih zemalja svijeta. Život i škola. 61(1), 81-91.
Novak, M. (2016).  Kompetencije nastavnika – pripravnika u osnovnim i srednjim glazbenim školama – perspektiva poslodavaca. Život i škola. 62(3), 245-256.
Letina, A. (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za djelotvornu organizaciju i izvođenje nastave prirode i društva. Život i škola. 59(1), 341-356.
Begić, J. Šulentić (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za poučavanje glazbe. Život i škola. 59(1), 252-269.
Lukić, M. (2008).  Komuniciram dakle jesam Irena Vodopija, Dijete i jezik. Od rijeci do SMS-a Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2007., 186 str.. Život i škola. 54(2), 187-190.
Vodopija, I. (2008).  Komunikacija u nastavi Hrvatskoga jezika Suvremeni pristupi poucavanju u osnovnim i srednjim školama monografija, urednice Marijana Ceši, Mirela Barbaroša – Šikic Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007.. Život i škola. 54(2), 194-198.
Kuka, E. (2012).  Koncept neformalnog obrazovanja. Život i škola. 58(1), 197-202.
Lukša, Ž., Radanović I., & Garašić D. (2013).  Konceptualni pristup poučavanju uz definiranje makrokonceptnog okvira za biologiju. Život i škola. 59(2), 156-170.
Novogradec, M. Jajić (2012).  Kontrastivni pristup u nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade egzistencijalne glagolske fraze there + be u engleskome jeziku prema dobi učenika. Život i škola. 58(1), 258-269.

Stranice