Radovi/Articles/Artikel

2015
Murk, B. (2015).  Suvremena nastava u osnovnoj školi „Šećerana“ ulaskom u Europsku uniju. Život i škola. 61(2), 203-210.
Novak, V. (2015).  Thomas W. Phelan, Sarah Jane Schonour, 1-2-3 USPJEH ZA ODGOJITELJE I UČITELJE. Život i škola. 61(1), 191-193.
Šokčević, I. Šarić (2015).  U deset koraka do uspješne realizacije europskog projekta bread: A Loaf of Europe (kruh - štruca Europe). Život i škola. 61(2), 193-201.
Letina, A. (2015).  Učestalost primjene konstruktivističkih pristupa učenju u nastavi prirode i društva. Život i škola. 61(2), 157-168.
Krnić, M., & Sviličić N. (2015).  Utjecaj demografskih čimbenika na opseg glasa djece rane školske dobi. Život i škola. 61(1), 63-77.
Marin, G. (2015).   Utjecaj izrade modela u nastavi biologije na kvalitetu znanja. Život i škola. 61(2), 171-178.
Kavran, B. Žagar, Trajkovski B., & Tomac Z. (2015).  Utjecaj jutarnje tjelovježbe djece predškolske dobi na promjene nekih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Život i škola. 61(1), 51-60.
Jukić, R. (2015).  Vinka Uzelac, Jurka Lepičnik-Vodopivec i Dunja Anđić DJECA-ODGOJ I OBRAZOVANJE- ODRŽIVI RAZVOJ, U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj. Život i škola. 61(2), 237-238.
Perše, T. Vršnik, Kozina A., Krečić M. Javornik, & Grmek M. Ivanuš (2015).  Vođenje škola i kvaliteta u obrazovanju: sličnosti i razlike u pojedinim izabranim EU državama. Život i škola. 61(2), 13-24.
Kekez, A., & Bilić V. (2015).  Zašto dobra djeca rade loše stvari: uloga moralnog odstupanja u različitom angažmanu djece u vršnjačkom nasilju. Život i škola. 61(2), 47-64.
Mucić, M. (2015).  Zašto treba upoznati umjetničku glazbu? . Život i škola. 61(1), 183-188.
2014
Cakić, L., & Velki T. (2014).  Agresivnost i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi. Život i škola. 60(2), 15-22.
Peko, A., & Varga R. (2014).  Aktivno učenje u razredu. Život i škola. 60(1), 59-73.
Bognar, L., & Matijević M. (2014).  Dvadeset godina jedne Didaktike (Kako smo stvarali Didaktiku). Život i škola. 60(1), 15-28.
Grgić, N., Čikeš A. Babić, & Ručević S. (2014).  Emocionalna inteligencija, agresivno i prosocijalno ponašanje učenika rane adolescentske dobi. Život i škola. 60(2), 43-58.
Krulić, K., & Velki T. (2014).  Ispitivanje povezanosti emocionalne inteligencije i nasilja među školskom djecom. Život i škola. 60(2), 27-41.
Mustapić, J., & Jadrešin A. (2014).  Karakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Život i škola. 60(2), 137-143.
Kuzmanović, V. Buljubaši, & Petrović A. (2014).  Metodičko oblikovanje nastave iz perspektive učitelja i nastavnika. Život i škola. 60(1), 77-89.
Bognar, B., & Bungić M. (2014).  Mogućnosti evaluacije visokoškolske nastave. Život i škola. 60(1), 139-158.
Marinković, R. (2014).  Obrazovni izazovi za buduće generacije. Život i škola. 60(1), 191-204.
Strugar, V. (2014).  Obrazovni standardi i kompetencije: Nova didaktička područja?. Život i škola. 60(1), 45-56.
Lukaš, M., & Munjiza E. (2014).  Obrazovni sustav Jana Amosa Komenskog i njegove implikacije u suvremenoj didaktici. Život i škola. 60(1), 32-42.
Meštrić, K. Bilić, Đirić T., & Ivančić B. (2014).  Ostvarivanje dijaloške nastave putem kritičkog prijateljstva sa studentima. Život i škola. 60(1), 160-174.
Leder, V. (2014).  Pokušaj utvrđivanja razloga nasilnog ponašanja pomoću kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. Život i škola. 60(2), 75-92.
Tot, D. (2014).  Praćenje i samovrednovanje učiteljeva profesionalnog razvoja i djelovanja u nastavi. Život i škola. 60(1), 176-188.

Stranice