Radovi/Articles/Artikel

2015
Krezić, V. Blažević (2015).  Hrvatske glagoljske inkunabule: kulturološke, tekstološke, jezikoslovne i tipografske odrednice. Život i škola. 61(2), 125-132.
Petrović, Đ. (2015).  Informacijsko-komunikacijska tehnologija u nastavi prirodoslovlja u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 61(2), 213-220.
Nemestovski, Ž., Glušac D., & Arsović B. (2015).  Istraživanje o trajnosti naučenih sadržaja u tradicionalnim te interaktivnim nastavnim okruženjima. Život i škola. 61(2),  69-77.
Lukaš, M., & Samardžić D. (2015).  Komparativna studija refundiranja troškova upisa na fakultete odabranih zemalja svijeta. Život i škola. 61(1), 81-91.
Perić, B. (2015).  Kreativnost u nastavi. Život i škola. 61(1), 145-150.
Šarić, A., & Obad L. (2015).  Međujezik. Život i škola. 61(2), 135-141.
Cvrtnjak, I., & Riđički R. Miljević (2015).  Očevi nekad i danas. Život i škola. 61(1), 113-119.
Košir, K., & Šimek D. (2015).  Odnos prihvaćenosti, samohendikepiranja i školskog postignuća kod učenika u srednjoj adolescenciji. Život i škola. 61(2), 39-44.
Stepanović, J., & Đurmanov J. (2015).  Pedagoška klima u kontekstu unapređivanja procesa odgoja i obrazovanja. Život i škola. 61(2),  183-191.
Tokić, I. Somolanji (2015).  Peter Moss (ur.) EARLY CHILDHOOD AND COMPULSORY EDUCATION. Život i škola. 61(2),  225-228.
Zuliani, Đ., Matić M., & Keteleš V. (2015).  Poticanje kreativnosti u nastavi informatike. Život i škola. 61(1), 25-35.
Zuliani, Đ., Matić M., & Keteleš V. (2015).  Poticanje kreativnosti u nastavi informatike. Život i škola. 61(1), 25-35.
Munjiza, E. (2015).  Preopterećenje učenika uvjetovano opsegom udžbeničke literature i sposobnošću čitanja. Život i škola. 61(1), 11-21.
Munjiza, E. (2015).  Preopterećenje učenika uvjetovano opsegom udžbeničke literature i sposobnošću čitanja. Život i škola. 61(1), 11-21.
Rukavina, M. (2015).  Ronald Barnett, Kelly Coate, ENGAGING THE CURRICULUM IN HIGHER EDUCATION. Život i škola. 61(1), 194-195.
Lazić, S., & Saveski Z. (2015).  Savjetovalište za obitelj kao put do kvalitetnog roditeljstva u kontekstu informalnoga i neformalnoga obrazovanja. Život i škola. 61(1), 135-142.
Markuš, D., & Vukmir V. (2015).  Stav srednjoškolaca prema sportu i nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te njihovo konzumiranje alkoholnih pića i pušenja – razlike u odnosu na dob i spol. Život i škola. 61(1), 39-47.
Magaš, M., & Vorkapić S. Tatalović (2015).  Stavovi ravnatelja prema (samo)vrednovanju u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Život i škola. 61(2), 27-37.
Skupnjak, D. (2015).  Strategije poučavanja učenika s umjetnom pužnicom uz osvrt na početnu nastavu glazbene kulture . Život i škola. 61(1), 71-77.
Božić, B. (2015).  Stvarno i poželjno razredno ozračje u osnovnoj školi. Život i škola. 61(1), 93-100.
Murk, B. (2015).  Suvremena nastava u osnovnoj školi „Šećerana“ ulaskom u Europsku uniju. Život i škola. 61(2), 203-210.
Novak, V. (2015).  Thomas W. Phelan, Sarah Jane Schonour, 1-2-3 USPJEH ZA ODGOJITELJE I UČITELJE. Život i škola. 61(1), 191-193.
Šokčević, I. Šarić (2015).  U deset koraka do uspješne realizacije europskog projekta bread: A Loaf of Europe (kruh - štruca Europe). Život i škola. 61(2), 193-201.
Letina, A. (2015).  Učestalost primjene konstruktivističkih pristupa učenju u nastavi prirode i društva. Život i škola. 61(2), 157-168.
Krnić, M., & Sviličić N. (2015).  Utjecaj demografskih čimbenika na opseg glasa djece rane školske dobi. Život i škola. 61(1), 63-77.

Stranice