Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
Jadrešin, A., & Mustapić J. (2014).  Žene koje čine kaznena djela. Život i škola. 60(2), 129-135.
Jajić, J. Nemeth - (2008).  Metodicka interpretacije Nazorove „Halugice“. Život i škola. 54(2), 81-92.
Jakobović, M. (2017).  Socijalne priče u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma. Život i škola. 63(1), 161-166.
Jelavić, F. (2018).  Što metodika jest?. Život i škola. 64(2), 213-219.
Jelinić, A. (2009).  Brent Davies Developing sustainable leadership Paul Chapman Publishing, Los Angeles, 2007., 199 str.. Život i škola. 55(1), 166-169.
Jelušić, S. (2005).  Dječja knjižnica u razvijanju čitateljske kulture u obitelji (priopćenje o projektu istraživanje čitateljskih interesa i informacijskih potreba djece i mladih). Život i škola. 51(2), 77-91.
Jerkin, C. (2012).  Lektira našeg doba. Život i škola. 58(1), 113-132.
Jerković, B. (2013).  Liberalno obrazovanje i nacionalni kurikulum. Život i škola. 59(2), 218-221.
Jovović, Z. (2017).  Suvremeno demokratsko društvo: odgoj i obrazovanje za toleranciju. Život i škola. 63(2), 27-34.
Jukić, D. (2017).  Tehnička pripremljenost i motiviranost studenata hrvatskih sveučilišta za online oblik nastave. Život i škola. 63(1), 93-102.
Jukić, R. (2015).  Vinka Uzelac, Jurka Lepičnik-Vodopivec i Dunja Anđić DJECA-ODGOJ I OBRAZOVANJE- ODRŽIVI RAZVOJ, U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj. Život i škola. 61(2), 237-238.
Juričić, M. (2008).  Uciteljevo zadovoljstvo temeljnim cimbenicima izvannastavnih aktivnosti. Život i škola. 54(2), 9-26.
Jurković, D., & Nikčević-Milković A. (2018).  Zadovoljstvo studijem budućih učitelja. Život i škola. 64(1), 31-41.
K
Kakuk, S. (2016).  Judith Suissa, Carrie Winstanley, Roger Marples EDUCATION, PHILOSOPHY AND WELL-BEING: New perspectives on the work of John White. Život i škola. 62(1), 293-296.
Kapac, V. (2008).  Znanja i stavovi nastavnika o školskom ocjenjivanju. Život i škola. 54(2), 163-172.
Kavić, K. (2017).  Kako učenici doživljavaju školu i ocjenjivanje. Život i škola. 63(2), 87-95.
Kavran, B. Žagar, Trajkovski B., & Tomac Z. (2015).  Utjecaj jutarnje tjelovježbe djece predškolske dobi na promjene nekih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Život i škola. 61(1), 51-60.
Kekez, A., & Bilić V. (2015).  Zašto dobra djeca rade loše stvari: uloga moralnog odstupanja u različitom angažmanu djece u vršnjačkom nasilju. Život i škola. 61(2), 47-64.
Kenđelić, S. (2011).  Iskaz vizije i misije škole. Život i škola. 57(2), 199-204.
Klemen, K. Kovačić, & Kuprešak M. (2016).  Prostorno‐materijalno okruženje kao sastavnica poticanja senzorne integracije. Život i škola. 62(3), 207-216.
Knežević, B. (2017).  Živimo li zdravo?. Život i škola. 63(2), 135-146.
Knežević, M., & Baradić V. (2004).  Informacije o provedenom «Upitniku o ponašanju u školi među učenicima». Život i škola. 50(1), 76-86.
Kodžoman, I. Hodak, Velki T., & Cakić L. (2013).  Izloženost djece starije školske dobi elektroničkom nasilju. Život i škola. 59(2), 110-127.

Stranice