Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: Autor je Berislav Jerković  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
Jerković, B. (2013).  Liberalno obrazovanje i nacionalni kurikulum. Život i škola. 59(2), 218-221.
[Anoniman] (2013).  Liberal education and the national curriculum. Life and School. 59(2), 218-221.
[Anoniman] (2013).  Liberalno obrazovanje i nacionalni kurikulum . Leben und Schule. 59(2), 218-221.