Radovi/Articles/Artikel

2009
Slunjski, E. (2009).  Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog. Život i škola. 55(2), 104-115.
Sindik, J., & Pavić M. (2009).  Povezanost općih razvojnih kompetencija i fonološke svjesnosti kod predškolske djece. Život i škola. 55(2), 62-77.
Nosić, V. (2009).  Produkcija dokumentarnog filma u gimnaziji "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Život i škola. 55(2), 203-214.
Dobrota, S., & Tomaš S. (2009).  Računalna igra u glazbenoj nastavi: Glazbena igra Orašar. Život i škola. 55(1), 29-39.
Ljubešić, M. (2009).  Računalom kroz nastavu Hrvatskoga jezika i književnosti. Život i škola. 55(2), 23-49.
Kosić, A. (2009).  Roditelji i nastavnici - partneri u unapređivanju odgojno – obrazovnog procesa u osnovnoj školi. Život i škola. 55(2), 227-234.
Koludrović, M., Jukić T., & Ercegovac I. Reić (2009).  Sagorijevanje na poslu kod učitelja razredne i predmetne nastave te srednjoškolskih nastavnika. Život i škola. 55(2), 235-249.
Pintarić, A., & Mihoković T. (2009).  Školska interpretacija romana "Divlji konj" Božidara Prosenjaka. Život i škola. 55(1), 81-94.
Imširagić, A. (2009).  Stavovi roditelja učenika oštećenoga sluha o suradnji obitelji i škole. Život i škola. 55(1), 73-80.
Boras, M. (2009).  Suvremeni pristupi nastavi prirode i društva. Život i škola. 55(1), 40-49.
Tolić, M. (2009).  Temeljni pojmovi suvremene medijske pedagogije. Život i škola. 55(2), 97-103.
Livazović, G. (2009).  Teorijsko – metodološke značajke utjecaja medija na adolescente. Život i škola. 55(1), 108-115.
Ćosić, S. (2009).  Terenski zavičajni projekt povjesničara osnovne škole. Život i škola. 55(2), 197-202.
Franković, S. (2009).  Traganje za bojama kao put sazrijevanja: Damir Miloš, Bijeli klaun. Život i škola. 55(1), 9-28.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Mišin A., & Vuković A. (2009).  Učestalost vršnjačkog nasilja osvećivanjem kao nasilne strategije sučeljavanja među učenicima osnovne škole. Život i škola. 55(2), 78-96.
Paškević, M. (2009).  Uloga autorske bajke u odgoju predškolske djece. Život i škola. 55(2), 190-194.
Živković, V. (2009).  Zlatni danci 9 – Život i djelo(vanje) Ante Gardaša Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Filozofski fakultet, Osijek, 29. i 30. ožujka 2007.). Život i škola. 55(1), 155-158.

Stranice