Radovi/Articles/Artikel

2014
Cakić, L., & Velki T. (2014).  Agresivnost i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi. Život i škola. 60(2), 15-22.
Peko, A., & Varga R. (2014).  Aktivno učenje u razredu. Život i škola. 60(1), 59-73.
Bognar, L., & Matijević M. (2014).  Dvadeset godina jedne Didaktike (Kako smo stvarali Didaktiku). Život i škola. 60(1), 15-28.
Grgić, N., Čikeš A. Babić, & Ručević S. (2014).  Emocionalna inteligencija, agresivno i prosocijalno ponašanje učenika rane adolescentske dobi. Život i škola. 60(2), 43-58.
Krulić, K., & Velki T. (2014).  Ispitivanje povezanosti emocionalne inteligencije i nasilja među školskom djecom. Život i škola. 60(2), 27-41.
Mustapić, J., & Jadrešin A. (2014).  Karakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Život i škola. 60(2), 137-143.
Kuzmanović, V. Buljubaši, & Petrović A. (2014).  Metodičko oblikovanje nastave iz perspektive učitelja i nastavnika. Život i škola. 60(1), 77-89.
Bognar, B., & Bungić M. (2014).  Mogućnosti evaluacije visokoškolske nastave. Život i škola. 60(1), 139-158.
Marinković, R. (2014).  Obrazovni izazovi za buduće generacije. Život i škola. 60(1), 191-204.
Strugar, V. (2014).  Obrazovni standardi i kompetencije: Nova didaktička područja?. Život i škola. 60(1), 45-56.
Lukaš, M., & Munjiza E. (2014).  Obrazovni sustav Jana Amosa Komenskog i njegove implikacije u suvremenoj didaktici. Život i škola. 60(1), 32-42.
Meštrić, K. Bilić, Đirić T., & Ivančić B. (2014).  Ostvarivanje dijaloške nastave putem kritičkog prijateljstva sa studentima. Život i škola. 60(1), 160-174.
Leder, V. (2014).  Pokušaj utvrđivanja razloga nasilnog ponašanja pomoću kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. Život i škola. 60(2), 75-92.
Tot, D. (2014).  Praćenje i samovrednovanje učiteljeva profesionalnog razvoja i djelovanja u nastavi. Život i škola. 60(1), 176-188.
Đuraković, S. Jade, Šincek D., & Humer J. Tomašić (2014).  Prikaz skale doživljavanja/činjenja nasilja preko interneta i rezultata primjene te skale na vinkovačkim srednjoškolcima. Život i škola. 60(2), 61-73.
Šincek, D. (2014).  Riječ gosta urednika. Život i škola. 60(2), 9-14.
Peko, A. (2014).  Riječ urednika. Život i škola. 60(2), 5-8.
Peko, A. (2014).  Riječ Uredništva. Život i škola. 60(1), 5-14.
Dubovicki, S. (2014).  Stavovi budućih učitelja o evaluaciji sveučilišne nastave. Život i škola. 60(1), 126-137.

Stranice