Radovi/Articles/Artikel

2010
Romstein, K. (2010).  Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. Život i škola. 56(1), 205-209.
Blažević, E. (2010).  Kreativnost u nastavi učitelji i organizacija kreativnih aktivnosti u nastavi glazbene kulture. Život i škola. 56(1), 181-184.
Bognar, L., & Kragulj S. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. Život i škola. 56(2), 169-182.
Kragulj, S., Somolanji I., & Varga R. (2010).  Međunarodna znanstvena i stručna konferencija "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja" (rezultati evaluacije). Život i škola. 56(1), 141-152.
Đurić, A. (2010).  Međunarodni znanstveni skup Nomadi margine, 24. ožujka 2010., Budimpešta. Život i škola. 56(1), 229-230.
Raponja, R. (2010).  Mira Perić Kraljik Osveta lavice, dramski tekst. Život i škola. 56(2), 297.
Lukaš, M., & Gazibara S. (2010).  Modaliteti suradničkih odnosa školskog pedagoga i roditelja. Život i škola. 56(2), 210-229.
Ek, M. (2010).  Nastavna sredstva kao izvori literarnog znanja. Život i škola. 56(2), 156-168.
Ćosić, S. (2010).  Nastavni film u nastavi povijesti. Život i škola. 56(2), 259-266.
Simel, S., Špoljarić I., & Kuzmanović V. Buljubaši (2010).  Odnos između popularnosti i prijateljstva. Život i škola. 56(1), 91-108.
Kosić, S. (2010).  Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebook generacije. Život i škola. 56(2), 103-125.
Maleš, D., Stričević I., & Ljubetić M. (2010).  Osposobljavanje budućih pedagoga za rad s roditeljima. Život i škola. 56(2), 35-44.
Horvat, M. (2010).  Pjevanje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti u nastavi glazbene kulture i primjena istih u nastavi katoličkog vjeronauka. Život i škola. 56(1), 185-202.
Radičević, B., & Begić J. Šulentić (2010).  Pjevanje u prvim trima razredima osnovne škole. Život i škola. 56(2), 243-252.
Škrbina, D. (2010).  Podrška udomitelja koji udomljavaju djecu s Down sindromom. Život i škola. 56(1), 9-34.
Franković, S. (2010).  Posestrimstvo bijelih kopriva – poistovjećivanje po snazi umjetnosti i/ili po krhkosti života?. Život i škola. 56(2), 126-155.
Petrović, Đ. (2010).  Poticanje kreativnosti u kombiniranom razrednom odjelu. Život i škola. 56(2), 267-281.
Sindik, J. (2010).  Povezanost emocionalne kompetencije te mašte i empatije odgojitelja sa stavovima o darovitoj djeci. Život i škola. 56(2), 65-90.
Nemet, L. Dubac (2010).  Prikaz tematske jedinice endokrini sustav u nastavi medicinskoga engleskoga na stručnom studiju sestrinstva. Život i škola. 56(2), 233-242.
Lukaš, M. (2010).  Prof. dr. sc. Josip Markovac, prof. dr. sc. Valentin Puževski: Ante Vukasović Životno djelo i bibliografija uz 80. obljetnicu života i 60. obljetnicu plodna pedagoškog djelovanja. Život i škola. 56(2), 285-289.
Martinčević, J. (2010).  Provođenje slobodnog vremena i uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti unutar škole. Život i škola. 56(2), 29-34.
Šincek, D. (2010).  Sexting: slanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih fotografija i poruka. Život i škola. 56(1), 130-140.
Imširagić, A., Imširagić A., & Hukić L. (2010).  Stavovi učenika oštećenog sluha o rasprostranjenosti nasilja. Život i škola. 56(1), 109-118.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Kavur M., & Perak M. (2010).  Stavovi učitelja o ocjenjivanju. Život i škola. 56(2), 183-199.
Hajdin, L. (2010).  Taguchi, H. L. (2010). Going Beyond the Theory/ Practice Divide in Early Childhood Education - Introducing an intraactive pedagogy. London and New York: Routledge. Život i škola. 56(2), 298-301.

Stranice