Radovi/Articles/Artikel

Autor Naziv Vrsta [ Godina(Desc)]
Prečistači: Autor je Marina Perak  [Clear All Filters]
2010
Kuzmanović, V. Buljubaši, Kavur M., & Perak M. (2010).  Stavovi učitelja o ocjenjivanju. Život i škola. 56(2), 183-199.
[Anoniman] (2010).  Teachers' attitudes about evaluation. Life and School. 56(2), 183-199.