Radovi/Articles/Artikel

2013
Perić, I. (2013).  Anikó Imre (2009.), Identity games – globalization and the transformation of media cultures in the new Europe. Život i škola. 59(2), 222-224.
Novoselić, D., Domišljanović D., & Bogut I. (2013).  Čitanje naglas učenika s roditeljima volonterima u osnovnoj školi „Castelli International School“, Grottaferrata, Rim (Italija). Život i škola. 59(1), 397-404.
Sokol, S., & Vrbošić V. (2013).  Domaće zadaće – iznimka, a ne pravilo. Život i škola. 59(1), 79-93.
Dibra, G., Xhakollari L., Zhilla E., & Bushati J. (2013).  Dostignuća i izazovi upravljanja srednjim školama u Albaniji. Život i škola. 59(1), 239-251.
Koleka, O., Gorishti A., Karamani B., & Haveri A. (2013).  ICT u poučavanju i učenju: povezivanje teorije s iskustvima Albanskih sveučilišta. Život i škola. 59(1), 147-157.
Mandl, H. (2013).  Individualno učenje u i sa kompetentnom grupom. Život i škola. 59(1), 94-101.
Vican, D. (2013).  Inkluzivna kultura osnovnih škola u Hrvatskoj s gledišta učenika. Život i škola. 59(2), 17-36.
Borovac, T. (2013).  Inkluzivne aktivnosti kao indikator kvalitete u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Život i škola. 59(2), 38-46.
Zloković, J., & Polić P. (2013).  Izazovi implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici - primjer kolegija obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja. Život i škola. 59(1), 102-122.
Kodžoman, I. Hodak, Velki T., & Cakić L. (2013).  Izloženost djece starije školske dobi elektroničkom nasilju. Život i škola. 59(2), 110-127.
Šarančić, S. (2013).  Jesu li životno zadovoljniji nastavnici u nastavi više usmjereni na učenika?. Život i škola. 59(1), 45-63.
Smajić, D., & Jurić M. (2013).  Jezični bonton u nastavi hrvatskoga jezika. Život i škola. 59(1), 205-222.
Divković, M. (2013).  Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo. Život i škola. 59(1), 326-340.
Letina, A. (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za djelotvornu organizaciju i izvođenje nastave prirode i društva. Život i škola. 59(1), 341-356.
Begić, J. Šulentić (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za poučavanje glazbe. Život i škola. 59(1), 252-269.
Lukša, Ž., Radanović I., & Garašić D. (2013).  Konceptualni pristup poučavanju uz definiranje makrokonceptnog okvira za biologiju. Život i škola. 59(2), 156-170.
Simel, S., & Gazibara S. (2013).  Kreativnost u nastavi hrvatskoga jezika. Život i škola. 59(1), 188-204.
Škojo, T. (2013).  Kreativnost učenika srednjih škola u nastavi umjetničkoga područja. Život i škola. 59(1), 300-316.
Gazibara, S. (2013).  Kurikulum 21: suštinski odgoj i obrazovanje za svijet u promjenama. Život i škola. 59(2), 212-217.
Jerković, B. (2013).  Liberalno obrazovanje i nacionalni kurikulum. Život i škola. 59(2), 218-221.

Stranice