Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Brlas, S. (2007).  Motivacija za školovanjem u srednjoj školi (rezultati istraživanja). Život i škola. 53(2), 48-54.
Mihaljević, J., & Goluža N. (2017).  Mrežne igre za učenje osnovne razine njemačkog jezika. Život i škola. 63(2), 161-168.
Pepić, I. (2008).  Na rubu jezika - žargon. Život i škola. 54(2), 139-146.
Bagarić, V. (2005).  Naš dragi Matoš primjer iz školske prakse. Život i škola. 51(1), 118-124.
Miliša, Z. (2005).  Nasilje među mladima ili nad mladima!. Život i škola. 51(1), 56-75.
Bilić, V. (2013).  Nasilje među vršnjacima: uloga branitelja žrtava, pomoćnika i pristaša počinitelja nasilja te pasivnih promatrača. Život i škola. 59(2), 193-209.
Nosić, V. (2012).  Nastava hrvatskog jezika: Egzotizmi – vježbe. Život i škola. 58(2), 270-285.
Ek, M. (2010).  Nastavna sredstva kao izvori literarnog znanja. Život i škola. 56(2), 156-168.
Munjiza, E. (2016).  Nastavne inovacije između kumulativnog kontinuiteta i revolucionarnog diskontinuiteta (povijesna analiza). Život i škola. 62(3), 13-23.
Dubovicki, S., & Omićević A. (2016).  Nastavne metode kao poticaj učenikovoj kreativnosti. Život i škola. 62(1), 105-124.
Martan, V., Mihić S. Skočić, & Puljar A. (2016).  Nastavne strategije učitelja u poučavanju učenika sa specifičnim teškoćama učenja. Život i škola. 62(3), 139-150.
Ćosić, S. (2010).  Nastavni film u nastavi povijesti. Život i škola. 56(2), 259-266.
Vranješ, V. Kostović (2011).  Nastavni sadržaji prirode i društva – polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 207-215.
Krajnović, F. (2016).  Nastavni sadržaji u kontekstu razvoja pedagoške teorije i prakse. Život i škola. 62(1), 63-72.
Rukavina, M., & Nikčević-Milković A. (2016).  Neki čimbenici odnosa adolescenata i škole. Život i škola. 62(2),  93-104.
Vujić, V. (2012).  Nikola Andrić u osnovnoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika (u povodu 70. obljetnice smrti). Život i škola. 58(2), 256-267.
Lozančić, A. Jurčević (2018).  Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva. Život i škola. 64(1), 11-17.
Škojo, T., & Sabljar M. (2016).  Nove paradigme u poučavanju sviranja klavira. ž. 62(3), 259-273.
Pintarić, A. (2007).  Novele »Zlatookin osmijeh« Stjepka Težaka. Život i škola. 53(2), 110-121.
Kraljik, M. Perić (2006).  O dramskim igrama za djecu predškolskog uzrasta. Život i škola. 52(1), 147-154.
Pintarić, A. (2007).  O knjizi ''Kako zavoljeti knjigu i čitanje'' Sandre Centner. Life and school. 53(2), 91-92.
Pintarić, A. (2006).  O knjizi Pregled hrvatske dječje književnosti Stjepana Hranjeca, Školska knjiga, Zagreb, 2006.. Život i škola. 52(1), 169-171.
Ivančić, I. (2005).  Obradba nastavne jedinice pisanja velikoga i maloga početnoga slova. Život i škola. 51(1), 125-130.
Šerić, N. (2005).  Obrazovanje bez granica - suvremena uloga školske knjižnice Jasmina Lovrinčević, Dinka Kovačević, Jadranka Lasić-Lazić, Mihaela Banek Zorica Znanjem do znanja: prilog metodici rada školskog knjižničara Zavod za informacijske studije odsjeka za informacijs. Život i škola. 51(2), 153-157.
Sucevic, V., Cvjetičanin S., & Sakač M. (2011).  Obrazovanje nastavnika i učitelja u europskom konceptu kvalitete obrazovanja zasnovanom na kompetencijama. Život i škola. 57(1), 11-22.

Stranice