Radovi/Articles/Artikel

2011
Kosinac, Z. (2011).  Astma izazvana vježbanjem (EIA – exercise induced astma) i kako je spriječiti. Život i škola. 57(2), 176-188.
Nosić, V. (2011).  BAŠĆANSKA PLOČA Metodički model nastavnog sata. Život i škola. 57(2), 205-216.
Kosinac, Z. (2011).  Bolesti kože i alergije izazvane fizičkim naporom (tjelesno vježbanje i sport). Život i škola. 57(1), 217-230.
Adžić, D. (2011).  Darovitost i rad s darovitim učenicima kako teoriju prenijeti u praksu. Život i škola. 57(1), 171-184.
Tomašić, J. (2011).  Doprinosi li međugrupni kontakt pozitivnijim implicitnim i eksplicitnim stavovima adolescenata prema starim osobama?. Život i škola. 57(2), 83-100.
Nosić, V. (2011).  Hrvatski narodni preporod u svjetlu tiskarsko-izdavačke djelatnosti. Život i škola. 57(1), 133-152.
Rogulj, N., Kovačević Ž., Utrobičić I., Krstulović H., & Jukić J. (2011).  Indeks tjelesne mase različito kineziološko angažiranih studentica i studenata . Život i škola. 57(1), 100-106.
Lazzarich, M. (2011).  Integracijske mogućnosti slikovnice u nastavi materinskoga jezika. Život i škola. 57(2), 61-81.
Kenđelić, S. (2011).  Iskaz vizije i misije škole. Život i škola. 57(2), 199-204.
Nikčević-Milković, A., Rukavina M., & Galić M. (2011).  Korištenje i učinkovitost igre u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 108-121.
Hajncl, L. (2011).  Krunoslav Matešić Psihodijagnostička sredstva Naklada Slap, Jastrebarsko Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2010.. Život i škola. 57(1), 238-240.
Balenović, K., & Klobučar E. (2011).  Kulturološki dodiri hrvatskog i talijanskog jezika . Život i škola. 57(1), 91-99.
Romstein, K. (2011).  Kvalitativni pristup interpretaciji simptoma ADHD-a: implikacije za pedagošku praksu. Život i škola. 57(2), 101-112.
Vrnjković, L. (2011).  Lektira u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 193-205.
Dubovicki, S. (2011).  Metode aktivnog učenja i poučavanja Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování, Spolupráce žáků ve skupinách, Portál, Prag, 2009.. Život i škola. 57(2), 219-220.
Vranješ, V. Kostović (2011).  Nastavni sadržaji prirode i društva – polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 207-215.
Sucevic, V., Cvjetičanin S., & Sakač M. (2011).  Obrazovanje nastavnika i učitelja u europskom konceptu kvalitete obrazovanja zasnovanom na kompetencijama. Život i škola. 57(1), 11-22.
Hasenay, D., Krtalić M., & Šimunić Z. (2011).  Obrazovanje studenata informatologije o čuvanju i zaštiti kulturne baštine – temeljna znanja i njihov prijenos u praksu . Život i škola. 57(1), 61-75.

Stranice