Radovi/Articles/Artikel

2012
Borovac, T. (2012).  Corsaro, W. A. (2011), The Sociology of Childhood (3rd Edition). London: Pine Forge Press, SAGE Publication Inc., 288 str.. Život i škola. 58(1), 273-276.
Skender, L., Petrović A., & Podmanicki M. Turkalj (2012).  Dokumentarni film i videoklipovi u metodičkoj praksi likovne umjetnosti. Život i škola. 58(1), 224-242.
Širanović, A. (2012).  Dubravka Maleš (ur.), Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011., 301 str.. Život i škola. 58(1), 277-281.
Ban, A. (2012).  George Ansalone, Exploring Unequal Achievement in the Schools, The Social Construction of Failure, Lanham: Lexington Books, Inc., 2009, 243 str.. Život i škola. 58(2), 299-309.
Kosinac, Z. (2012).  Hodanje i trčanje kao terapija i pozitivni atribut zdravlja. Život i škola. 58(1), 153-166.
Imširagić, A. (2012).  Humane pretpostavke inkluzivnog obrazovanja učenika oštećenog sluha. Život i škola. 58(1), 94-102.
Bogdan, N. (2012).  Integrirani nastavni dani povodom dana voda. Život i škola. 58(2), 230-244.
Buterin, M. (2012).  Interkulturalno obrazovanje temeljeno na školskoj zajednici. Život i škola. 58(1), 104-111.
Varga, A. Nagy (2012).  Kako prepričati prošlost koristeći se usmenom poviješću. Život i škola. 58(2), 109-114.
Kuka, E. (2012).  Koncept neformalnog obrazovanja. Život i škola. 58(1), 197-202.
Novogradec, M. Jajić (2012).  Kontrastivni pristup u nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade egzistencijalne glagolske fraze there + be u engleskome jeziku prema dobi učenika. Život i škola. 58(1), 258-269.
Dubovicki, S. (2012).  Kreativnost u haljinama inteligentnog dizajna - kritika kretivnosti, Gerald Raunig, Gene Ray and Ulf Wuggenig: Critique of Creativity, www.myflybooks.org, 2011.. Život i škola. 58(2), 295-298.
Dadić, K. (2012).  Kritičko razmatranje modela homeschoolinga. Život i škola. 58(2), 21-30.
Jerkin, C. (2012).  Lektira našeg doba. Život i škola. 58(1), 113-132.
Varga, R. (2012).  Mike Anderson (2010), The Well-Balanced Teacher, Alexandria, Virginia (SAD): Association for Supervision and Curriculum Development. Život i škola. 58(2), 310-313.
Nosić, V. (2012).  Nastava hrvatskog jezika: Egzotizmi – vježbe. Život i škola. 58(2), 270-285.
Vujić, V. (2012).  Nikola Andrić u osnovnoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika (u povodu 70. obljetnice smrti). Život i škola. 58(2), 256-267.

Stranice