Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Labak, I., Čikeš A. Babić, & Pale P. (2017).  Percepcija učenika: kako se ponaša omiljeni učitelj. Život i škola. 63(2), 35-48.
Lagator, I., Šincek D., & Duvnjak I. (2018).  Roditeljski nadzor i ponašanje djevojčica i dječaka na internetu. Život i škola. 64(1), 89-103.
Laketa, S. (2018).  Efekt suvremene interpretacije narodnih epskih pjesama na uspješnost bogaćenja rječnika. Život i škola. 64(2), 157-165.
Lapat, G., Lukaček N., & Matijević M. (2017).  Razlike u mišljenju učenika o školskim ocjenama. Život i škola. 63(2), 75-85.
Lazić, S., & Saveski Z. (2015).  Savjetovalište za obitelj kao put do kvalitetnog roditeljstva u kontekstu informalnoga i neformalnoga obrazovanja. Život i škola. 61(1), 135-142.
Lazzarich, M. (2008).  Razigrani mrak Ljubica Kolaric-Dumic, Ja se mraka ne bojim, Adamic, Rijeka, 2008.. Život i škola. 54(2), 191-193.
Lazzarich, M. (2011).  Integracijske mogućnosti slikovnice u nastavi materinskoga jezika. Život i škola. 57(2), 61-81.
Leder, V. (2014).  Pokušaj utvrđivanja razloga nasilnog ponašanja pomoću kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. Život i škola. 60(2), 75-92.
Lenard, D. Božić, & Pintarić L. (2018).  Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata. Život i škola. 64(1), 73-86.
Lepeš, J. (2013).  Mjesto i uloga integracije u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u Vojvodini. Život i škola. 59(1), 419-433.
Letina, A. (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za djelotvornu organizaciju i izvođenje nastave prirode i društva. Život i škola. 59(1), 341-356.
Letina, A. (2015).  Učestalost primjene konstruktivističkih pristupa učenju u nastavi prirode i društva. Život i škola. 61(2), 157-168.
Livazović, G. (2008).  Pedagoško razvojno-savjetodavna djelatnost s aspekta primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Život i škola. 54(2), 173-184.
Livazović, G. (2009).  Germanistentreffen Deutschland- Süd-Ost-Europa, Dokumentation der Tagungsbeitrāge Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), 2007.. Život i škola. 55(1), 159-161.
Livazović, G. (2009).  Teorijsko – metodološke značajke utjecaja medija na adolescente. Život i škola. 55(1), 108-115.
Livazović, G., & Bojčić K. (2017).  Povezanost sociodemografskih obilježja, rizičnih stilova ponašanja i sklonosti kockanju adolescenata. Život i škola. 63(1), 139-148.
Livazović, G., & Vranješ A. (2012).  Pedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca. Život i škola. 58(1), 55-75.
Livazović, G. (2008).  Primjena računalne tehnologije u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama. Život i škola. 54(1), 79-86.
Livazović, G. (2009).  Mass media in a changing world: history, industry, controversy George Rodman, McGraw-Hill, New York, 2006.. Život i škola. 55(1), 151-154.
Ljubešić, M. (2009).  Računalom kroz nastavu Hrvatskoga jezika i književnosti. Život i škola. 55(2), 23-49.
Ljubetić, M., & Ercegovac I. Reić (2010).  Dobne i spolne razlike u implicitnim teorijama inteligencije koje imaju djeca predškolske dobi. Život i škola. 56(1), 35-56.
Lozančić, A. Jurčević (2018).  Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva. Život i škola. 64(1), 11-17.
Lukaš, M., Buljan D., & Tominac D. (2008).  Gimnazijsko obrazovanje Hrvata u organizaciji crkvenih redova tijekom 16. I 17. stoljeća. Život i škola. 54(1), 95-102.

Stranice