Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Buzađija, N. (2009).  Istraživanje efikasnosti primjene Blended Learning sustava u nastavi Informatike u srednjem obrazovanju. Život i škola. 55(2), 50-61.
Butković, L. (2008).  Metodički model obradbe vremenske raslojenosti leksika. Život i škola. 54(1), 105-110.
Buterin, M. (2012).  Interkulturalno obrazovanje temeljeno na školskoj zajednici. Život i škola. 58(1), 104-111.
Burai, R. (2015).   Hofstedeove dimenzije – doprinos (su)konstrukciji interkulturalnog kurikuluma. Život i škola. 61(2), 97-106.
Buljubašić-Kuzmanović, V., Ilakovac R. Pažin, & Gazibara S. (2016).  Integrativna didaktika, generičke kompetencije i priprema studenata za svijet rada. Život i škola. 62(3), 119-129.
Buljubašić-Kuzmanović, V., & Kelić M. (2012).  Ocjenjivanje djece s teškoćama u čitanju i pisanju: vrednujemo li znanja ili sposobnosti?. Život i škola. 58(2), 45-60.
Buljubašić-Kuzmanović, V. (2006).  Što se od školovanja očekuje u Hrvatskoj, a što u Finskoj. Život i škola. 52(1), 29-45.
Bulatović, A. (2012).  Posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece predškolskog uzrasta. Život i škola. 58(1), 211-221.
Bulali, E., Bushati J., Dibra G., & Barrolli E. (2013).  Pedagoški aspekti pučavanja pomoću suvremene tehnologije u školi. Život i škola. 59(1), 136-146.
Buchberger, I., & Kovač V. (2017).  Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja . Život i škola. 63(1), 29-40.
Brđanović, D. (2012).  Stavovi predmetnih nastavnika instrumenta glazbene škole o godišnjem ispitu iz sviranja instrumenta. Život i škola. 58(1), 177-192.
Brust-Nemet, M., & Mlinarević V. (2016).  Procjene učitelja o kulturi škole. Život i škola. 62(1), 93-103.
Brlas, S. (2005).  Poteškoće u učenju i savladavanju nastavnog gradiva (rezultati istraživanja). Život i škola. 51(2), 61-68.
Brlas, S. (2007).  Motivacija za školovanjem u srednjoj školi (rezultati istraživanja). Život i škola. 53(2), 48-54.
Brlas, S., Koprek S., Kovač G., Majurec M., Matoševi L., Obradović S., et al. (2005).  Javnozdravstveni problemi među učenicima srednjih škola (rezultati istraživanja) Virovitica-Slatina-Orahovica-Pitomača, 2005.. Život i škola. 51(2), 126-132.
Brlas, S. (2005).  Program savjetodavnoga rada u okviru provedbe školskoga preventivnoga programa u srednjoj školi. Život i škola. 51(1), 131-136.
Brkić, K. (2008).  Pepeljuga (Djecje kazalište Branka Mihaljevica, Osijek, 10. travnja 2008.). Život i škola. 54(2), 203-204.
Brčić, M. Karamatić (2013).  Pretpostavke inkluzije u školi. Život i škola. 59(2), 67-77.
Brajčić, M., & Mrkonjić A. (2006).  Pedagoški aspekti etno-muzeja Slivno. Život i škola. 52(1), 46-56.
Božić, B. (2015).  Stvarno i poželjno razredno ozračje u osnovnoj školi. Život i škola. 61(1), 93-100.
Borovac, T. (2012).  Corsaro, W. A. (2011), The Sociology of Childhood (3rd Edition). London: Pine Forge Press, SAGE Publication Inc., 288 str.. Život i škola. 58(1), 273-276.
Borovac, T. (2013).  Inkluzivne aktivnosti kao indikator kvalitete u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Život i škola. 59(2), 38-46.
Borić, E., & Škugor A. (2011).  Uloga udžbenika iz prirode i društva u poticanju kompetencija učenika. Život i škola. 57(2), 50-59.
Boras, M. (2009).  Suvremeni pristupi nastavi prirode i društva. Život i škola. 55(1), 40-49.
Bogut, I., Popović Ž., & Mikuška A. (2017).  Uloga i važnost izvanučioničnog učenja i terenske nastave u obrazovanju učitelja razredne nastave. Život i škola. 63(2), 127-132.

Stranice