Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Dušević, R., Dujmović A., Grbčić T., & Casalonga G. (2009).  Matura – ispit zrelosti … o 155. obljetnici …. Život i škola. 55(2), 215-226.
Duka, S., & Katić M. (2004).  Opažanje tranzita Venere preko sunčevoga diska putem Interneta u okviru projektne nastave. Život i škola. 50(1), 87-91.
Duh, M., & Logar V. (2016).  Značajnost kvalitetnog pedagoškog rada kod razvijanja likovnih sposobnosti učenika na razrednom stupnju osnovne škole . Život i škola. 62(3), 219-229.
Dubovicki, S. (2011).  Metode aktivnog učenja i poučavanja Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování, Spolupráce žáků ve skupinách, Portál, Prag, 2009.. Život i škola. 57(2), 219-220.
Dubovicki, S., & Omićević A. (2016).  Nastavne metode kao poticaj učenikovoj kreativnosti. Život i škola. 62(1), 105-124.
Dubovicki, S. (2014).  Stavovi budućih učitelja o evaluaciji sveučilišne nastave. Život i škola. 60(1), 126-137.
Dubovicki, S. (2012).  Kreativnost u haljinama inteligentnog dizajna - kritika kretivnosti, Gerald Raunig, Gene Ray and Ulf Wuggenig: Critique of Creativity, www.myflybooks.org, 2011.. Život i škola. 58(2), 295-298.
Drandić, D. (2016).  Rezultati istraživanja interkulturalne osjetljivosti kod studenata. Život i škola. 62(2), 133-143.
Dramac, I., & Lazzarich M. (2016).  Smiješna strana obrazovanja – humor u poučavanju. Život i škola. 62(3), 87-96.
Dragun, D. (2008).  Plamen koji grije prste i srce, Sabine Koželj Horvat, Plamičak traži ognjište, Izvori, Zagreb, 2001.. Život i škola. 54(1), 179-179.
Dragun, D. (2007).  Hrvatski naš… Stjepka Težaka. Život i škola. 53(2), 128-134.
Dobrota, S., & Tomaš S. (2009).  Računalna igra u glazbenoj nastavi: Glazbena igra Orašar. Život i škola. 55(1), 29-39.
Dobrota, S., & Ćurković G. (2006).  Glazbene preferencije djece mlađe školske dobi. Život i škola. 52(1), 105-113.
Dobrota, S., & Conar R. (2018).  Stavovi učenika prema nastavi Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. Život i škola. 64(1), 131-139.
Dobrota, S. (2016).  Povezanost između interkulturalnih stavova studenata i preferencija glazbi svijeta. Život i škola. 62(1), 209-218.
Divković, M. (2013).  Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo. Život i škola. 59(1), 326-340.
Diković, M. (2011).  Osposobljavanje nastavnika za provođenje odgoja i obrazovanja za građanstvo. Život i škola. 57(2), 11-24.
Dibra, G., Xhakollari L., Zhilla E., & Bushati J. (2013).  Dostignuća i izazovi upravljanja srednjim školama u Albaniji. Život i škola. 59(1), 239-251.
Dević, J. (2015).  Erna Müller, „ÜBERGANGSSYSTEME“ FÜR BENACHTEILIGTE JUGENDLICHE IM VERGLEICH: STRUKTUREN UND PROBLEME IN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK. Život i škola. 61(1), 196-197.
Delaš, M., & Dragun D. (2007).  Recepcija Andersenovih bajki i metodička interpretacija bajke Ružno pače u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 53(2), 71-82.
Dadić, K., & Pušić B. (2016).  Bajka Jagor Ivane Brlić Mažuranić kao ishodište za pedagoško i evolucijsko-psihološko razmatranje „pepeljuga efekta“. Život i škola. 62(2), 255-266.
Dadić, K. (2012).  Kritičko razmatranje modela homeschoolinga. Život i škola. 58(2), 21-30.