Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je H  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Hus, V., & Šterlek A. (2013).  Timski rad tijekom prve tri godine osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Sloveniji. Život i škola. 59(2), 96-109.
Humer, J. Tomašić, Čikeš A. Babić, & Šincek D. (2016).  Doprinosi li zajednička fizička aktivnost parova majka - dijete djetetovoj kvaliteti života?. Život i škola. 62(2), 79-90.
Hranjec, S. (2009).  Ispunjenje funkcije književnosti (i) božjom riječi prikaz knjige "Biblija i književnost – interpretacije" Ane Pintarić. Život i škola. 55(2), 253-255.
Hranjec, S. (2004).  Razine divergencije između modernosti i pouke u dječjoj književnosti. Život i škola. 50(1), 7-15.
Hranjec, S. (2008).  "Umjetničke bajke – teorija, pregled i interpretacije", Ane Pintarić, Filozofski fakultet, Osijek, 2008.. Život i škola. 54(1), 177-178.
Hosu, Z. (2008).  Projektna nastava, Sacuvajmo zdrave zube. Život i škola. 54(2), 95-102.
Horvat, M. (2010).  Pjevanje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti u nastavi glazbene kulture i primjena istih u nastavi katoličkog vjeronauka. Život i škola. 56(1), 185-202.
Hofgräff, D. (2016).  Arhivska pedagogija kao poticaj zajedničkog rada arhiva i škola. Život i škola. 62(2),  279-285.
Herzog, J., & Serec S. (2016).  Likovna kultura u razrednoj nastavi s aspekta prilagođavanja učenika s poteškoćama u razvoju. Život i škola. 62(3), 231-242.
Hasikić, A. (2017).  Savjetodavni potencijal odabranih narodnih poslovica iz zbirke „Kad ti kuća gori, a ti se ogriij“ - Zbirka poslovica Bartupa Matijace. Život i škola. 63(1), 131-135.
Hasikić, A. (2016).  Davorin Trstenjak O ODGOJU DJECE, NAGRADAMA I KAZNAMA . Život i škola. 62(2), 289-290.
Hasikić, A. (2018).  Jesper Juul: Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Život i škola. 64(1), 199-200.
Hasenay, D., Krtalić M., & Šimunić Z. (2011).  Obrazovanje studenata informatologije o čuvanju i zaštiti kulturne baštine – temeljna znanja i njihov prijenos u praksu . Život i škola. 57(1), 61-75.
Haramija, D. (2009).  Desa Muck. Život i škola. 55(2), 170-184.
Haramija, D. (2007).  Vrste slovenskoga omladinskoga realističkoga romana. Život i škola. 53(2), 7-18.
Hajncl, L. (2011).  Krunoslav Matešić Psihodijagnostička sredstva Naklada Slap, Jastrebarsko Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2010.. Život i škola. 57(1), 238-240.
Hajdin, L. (2010).  Taguchi, H. L. (2010). Going Beyond the Theory/ Practice Divide in Early Childhood Education - Introducing an intraactive pedagogy. London and New York: Routledge. Život i škola. 56(2), 298-301.