Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Ivić, V., & Pavličević A. (2007).  Kako podijeliti krivicu ili suradničko ocjenjivanje grupnoga rada. Život i škola. 53(1), 107-116.
Ivić, V., & Šoštarić B. (2016).  Globalizacija i europske integracije iz perspektive studenata. Život i škola. 62(2), 25-38.
Iveković, I. (2018).  Stavovi odgojitelja o dječjim tjelesnim aktivnostima. Život i škola. 64(2), 
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Ivanović, J., & Telek M. Törteli (2014).  Temelji diferencirane nastave i njezini organizacijski oblici. Život i škola. 60(1), 91-106.
Ivanković, P. Biondić, Brlas S., Matošević L., Pofuk L., & Štetić I. (2004).  Zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika školom u svjetlu rasterećenja učenika i nastavnoga procesa u srednjoj školi (pregled rezultata istraživanja). Život i škola. 50(1), 55-64.
Ivančić, I. (2005).  Obradba nastavne jedinice pisanja velikoga i maloga početnoga slova. Život i škola. 51(1), 125-130.
Ivančić, I. (2005).  Kurikulumski pristup domskom odgoju. Život i škola. 51(1), 97-105.
Ivana, P. Krijan (2016).  Povijesni pregled ideje i potrebe za istraživačkim pristupom u nastavi. Život i škola. 62(3), 77-85.
Imširagić, A. (2009).  Stavovi roditelja učenika oštećenoga sluha o suradnji obitelji i škole. Život i škola. 55(1), 73-80.
Imširagić, A., Imširagić A., & Hukić L. (2010).  Stavovi učenika oštećenog sluha o rasprostranjenosti nasilja. Život i škola. 56(1), 109-118.
Imširagić, A. (2012).  Humane pretpostavke inkluzivnog obrazovanja učenika oštećenog sluha. Život i škola. 58(1), 94-102.