Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Kvesić, M., Sekulić N. Zenić, & Kvesić I. (2010).  Tjelesni aktivitet, stres i zdravstveni status ravnatelja osnovnih škola u Hrvatskoj. Život i škola. 56(2), 200-209.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Milašin A., & Vranić T. (2009).  Ispitivanje učestalosti verbalne agresije kod djece i mladeži. Život i škola. 55(2), 116-141.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Mišin A., & Vuković A. (2009).  Učestalost vršnjačkog nasilja osvećivanjem kao nasilne strategije sučeljavanja među učenicima osnovne škole. Život i škola. 55(2), 78-96.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Kavur M., & Perak M. (2010).  Stavovi učitelja o ocjenjivanju. Život i škola. 56(2), 183-199.
Kuzmanović, V. Buljubaši (2009).  Kooperativno učenje kao indikator kvalitete odgoja i obrazovanja. Život i škola. 55(1), 50-57.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Anić A., & Varga R. (2008).  Priča kao kreativni trening i terapija: neuro-lingvistički pristup. Život i škola. 54(1), 149-158.
Kuzmanović, V. Buljubaši, & Botić T. (2012).  Odnos školskog uspjeha i socijalnih vještina kod učenika osnovne škole. Život i škola. 58(1), 38-54.
Kuzmanović, V. Buljubaši, & Petrović A. (2014).  Metodičko oblikovanje nastave iz perspektive učitelja i nastavnika. Život i škola. 60(1), 77-89.
Kuna, D. (2007).  Gledišta studenata Filozofskoga fakulteta u Osijeku o nastavi engleskoga kao stranoga jezika. Život i škola. 53(1), 28-36.
Kulaga, J. Maroević (2012).  Rodna osjetljivost u katoličkom dječjem mjesečniku Mali koncil. Život i škola. 58(2), 83-106.
Kuka, E. (2012).  Koncept neformalnog obrazovanja. Život i škola. 58(1), 197-202.
Krulić, K., & Velki T. (2014).  Ispitivanje povezanosti emocionalne inteligencije i nasilja među školskom djecom. Život i škola. 60(2), 27-41.
Krnić, M., & Sviličić N. (2015).  Utjecaj demografskih čimbenika na opseg glasa djece rane školske dobi. Život i škola. 61(1), 63-77.
Krezić, V. Blažević (2015).  Hrvatske glagoljske inkunabule: kulturološke, tekstološke, jezikoslovne i tipografske odrednice. Život i škola. 61(2), 125-132.
Kraljik, M. Perić (2004).  Dramsko istraživanje sa studentima predškolskoga odgoja. Život i škola. 50(1), 105-115.
Kraljik, M. Perić (2005).  Pisanje lutkarskih igrokaza za dječje vrtiće. Život i škola. 51(2), 116-125.
Kraljik, M. Perić (2006).  O dramskim igrama za djecu predškolskog uzrasta. Život i škola. 52(1), 147-154.
Krajnović, F. (2016).  Nastavni sadržaji u kontekstu razvoja pedagoške teorije i prakse. Život i škola. 62(1), 63-72.
Krajnović, F. (2016).  Regulacijski stilovi motivacije u odnosu na različite sadržaje učenja. Život i škola. 62(2), 105-117.
Kragulj, S. (2011).  Odgojno-obrazovna klima u sveučilišnoj nastavi . Život i škola. 57(1), 35-59.
Kragulj, S., & Munjiza E. (2010).  Život i djelo prof. Dr. Ante Vukasovića ( uz 80 godina života i 60 godina plodnog pedagoškog rada ). Život i škola. 56(1), 210-224.
Kragulj, S., Somolanji I., & Varga R. (2010).  Međunarodna znanstvena i stručna konferencija "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja" (rezultati evaluacije). Život i škola. 56(1), 141-152.
Kozina, A. (2016).  Suvremene metode poučavanja u vojnom obrazovanju. Život i škola. 62(3), 183-192.
Kozina, A. (2016).  Brenda Smith Myles, Melissa L. Trautman, Ronda L. Schelvan THE HIDDEN CURRICULUM. Život i škola. 62(1),  299-301.
Kovačić, I., Plašč M., & Semenjuk I. (2018).  Razvoj prirodoslovnih kompetencija učenika i studenata projektnom nastavom. Život i škola. 64(2), 203-208.

Stranice