Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Lukša, Ž., Radanović I., & Garašić D. (2013).  Konceptualni pristup poučavanju uz definiranje makrokonceptnog okvira za biologiju. Život i škola. 59(2), 156-170.
Lukša, Ž., Radanović I., Bendelja D., & Pongrac N. (2016).  Korištenje crteža za utvrđivanje učeničke percepcije cvijeta. Život i škola. 62(1), 255-264.
Lukić, M. (2008).  Komuniciram dakle jesam Irena Vodopija, Dijete i jezik. Od rijeci do SMS-a Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2007., 186 str.. Život i škola. 54(2), 187-190.
Lukić, M., & Jurčević M. (2017).  Pismovni sustav kao svjedočanstvo vjere Ili O nekim mogućim tumačenjima simbolike glagoljskih slova. Život i škola. 63(1), 117-129.
Luketić, D. (2016).  Ispitivanje odnosa samoprocjene poduzetnosti i samoefikasnosti učenika osnovne škole. Život i škola. 62(1), 125-137.
Lukaš, M. (2010).  Prof. dr. sc. Josip Markovac, prof. dr. sc. Valentin Puževski: Ante Vukasović Životno djelo i bibliografija uz 80. obljetnicu života i 60. obljetnicu plodna pedagoškog djelovanja. Život i škola. 56(2), 285-289.
Lukaš, M., & Gazibara S. (2010).  Modaliteti suradničkih odnosa školskog pedagoga i roditelja. Život i škola. 56(2), 210-229.
Lukaš, M., & Samardžić D. (2015).  Komparativna studija refundiranja troškova upisa na fakultete odabranih zemalja svijeta. Život i škola. 61(1), 81-91.
Lukaš, M., & Munjiza E. (2014).  Obrazovni sustav Jana Amosa Komenskog i njegove implikacije u suvremenoj didaktici. Život i škola. 60(1), 32-42.
Lukaš, M. (2010).  Emerik Munjiza, Povijest hrvatskog školstva i pedagogije, Filozofski fakultet Osijek i HPKZ . Život i škola. 56(1), 225-228.
Lukaš, M., Buljan D., & Tominac D. (2008).  Gimnazijsko obrazovanje Hrvata u organizaciji crkvenih redova tijekom 16. I 17. stoljeća. Život i škola. 54(1), 95-102.
Lozančić, A. Jurčević (2018).  Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva. Život i škola. 64(1), 11-17.
Ljubetić, M., & Ercegovac I. Reić (2010).  Dobne i spolne razlike u implicitnim teorijama inteligencije koje imaju djeca predškolske dobi. Život i škola. 56(1), 35-56.
Ljubešić, M. (2009).  Računalom kroz nastavu Hrvatskoga jezika i književnosti. Život i škola. 55(2), 23-49.
Livazović, G. (2008).  Primjena računalne tehnologije u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama. Život i škola. 54(1), 79-86.
Livazović, G. (2009).  Mass media in a changing world: history, industry, controversy George Rodman, McGraw-Hill, New York, 2006.. Život i škola. 55(1), 151-154.
Livazović, G., & Bojčić K. (2017).  Povezanost sociodemografskih obilježja, rizičnih stilova ponašanja i sklonosti kockanju adolescenata. Život i škola. 63(1), 139-148.
Livazović, G. (2009).  Teorijsko – metodološke značajke utjecaja medija na adolescente. Život i škola. 55(1), 108-115.
Livazović, G. (2008).  Pedagoško razvojno-savjetodavna djelatnost s aspekta primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Život i škola. 54(2), 173-184.
Livazović, G., & Vranješ A. (2012).  Pedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca. Život i škola. 58(1), 55-75.
Livazović, G. (2009).  Germanistentreffen Deutschland- Süd-Ost-Europa, Dokumentation der Tagungsbeitrāge Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), 2007.. Život i škola. 55(1), 159-161.
Letina, A. (2015).  Učestalost primjene konstruktivističkih pristupa učenju u nastavi prirode i društva. Život i škola. 61(2), 157-168.
Letina, A. (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za djelotvornu organizaciju i izvođenje nastave prirode i društva. Život i škola. 59(1), 341-356.
Lepeš, J. (2013).  Mjesto i uloga integracije u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u Vojvodini. Život i škola. 59(1), 419-433.
Lenard, D. Božić, & Pintarić L. (2018).  Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata. Život i škola. 64(1), 73-86.

Stranice