Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mustapić, J., & Jadrešin A. (2014).  Karakteristike počinitelja kaznenih djela kojima je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Život i škola. 60(2), 137-143.
Murk, B. (2015).  Suvremena nastava u osnovnoj školi „Šećerana“ ulaskom u Europsku uniju. Život i škola. 61(2), 203-210.
Munjiza, E. (2016).  Nastavne inovacije između kumulativnog kontinuiteta i revolucionarnog diskontinuiteta (povijesna analiza). Život i škola. 62(3), 13-23.
Munjiza, E. (2015).  Preopterećenje učenika uvjetovano opsegom udžbeničke literature i sposobnošću čitanja. Život i škola. 61(1), 11-21.
Munjiza, E., & Skender B. (2016).  Razvijenost čitateljskih sposobnosti – komparativna analiza 1985./86. i 2011./12. godine. Život i škola. 62(2), 239-252.
Munjiza, E. (2016).  EMERIK MUNJIZA Povodom sedamdesetogodišnjice života i pedesetogodišnjice rada . Život i škola. 62(3), 289-295.
Munjiza, E. (2015).  Preopterećenje učenika uvjetovano opsegom udžbeničke literature i sposobnošću čitanja. Život i škola. 61(1), 11-21.
Munjiza, E., & Lukaš M. (2013).  Od poučavanja kao praktične vještine do samostalne teorije o nastavi. Život i škola. 59(1), 19-33.
Munjiza, E., & Kragulj S. (2010).  Utemeljenje i rad školskih knjižnica u Hrvatskoj do kraja XIX. stoljeća. Život i škola. 56(1), 153-168.
Munjiza, E. (2016).  Dvije stotine i pedeset godina kontinuiranog školstva u Velikoj Kopanici 1764./65.-2014./15 godine. Život i škola. 62(1), 151-163.
Munjiza, E., & Dubovicki S. (2012).  Šezdeset godina Života i škole 1952. – 2011.. Život i škola. 58(1), 11-36.
Muller-Commichau, W. (2012).  Pedagogija jednakosti i uvažavanja u školi i obrazovanju odraslih. Život i škola. 58(2), 11-19.
Mucić, M. (2015).  Zašto treba upoznati umjetničku glazbu? . Život i škola. 61(1), 183-188.
Mohač, D. Car (2018).  Aleksandra Pejčić, Biljana Trajkovski: Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi. Život i škola. 64(2), 231-234.
Močinić, S., & Brajković M. Crnčić (2018).  Tradicijska glazba Istre u nastavi Glazbene kulture nižih razreda osnovne škole. Život i škola. 64(1), 141-152.
Mlinarević, V., & Marušić K. (2005).  Prava djeteta i njihovo oživotvorenje u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Život i škola. 51(2), 29-39.
Mlinarević, V. (2016).  Implicitne poruke u skrivenom kurikulumu suvremene škole. Život i škola. 62(2), 13-25.
Mithans, M., Grmek M. Milena Iva, & Čagran B. (2017).  Participacija kao dimenzija škole. Život i škola. 63(1), 83-91.
Miliša, Z. (2005).  Nasilje među mladima ili nad mladima!. Život i škola. 51(1), 56-75.
Milić, J., & Balta I. (2005).  Povijesni razvoj protestantizma s posebnim osvrtom na kalvinizam u Slavoniji. Život i škola. 51(2), 46-50.
Milić, K., & Pintarić A. (2009).  Pjesme Ljubice Kolarić – Dumić - teorijska i metodička interpetacija. Život i škola. 55(1), 58-72.
Milenović, Ž. (2011).  Stil vodstva nastavnika inkluzivne nastave. Život i škola. 57(1), 154-166.
Mihaljević, M. (2007).  Riječi – Zrcalo jezika S. Težak, Z. Klinžić, M. Bacan, Moj hrvatski 8, Školska knjiga, Zagreb, 2007., prikaz. Život i škola. 53(2), 135-136.
Mihaljević, J., & Goluža N. (2017).  Mrežne igre za učenje osnovne razine njemačkog jezika. Život i škola. 63(2), 161-168.
Mihaljević, M. (2006).  Tragom hrvatskoga knjizevnoga jezika - opetovanje i usustavljivanje. Život i škola. 52(1), 132-137.

Stranice