Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Novoselić, D., Domišljanović D., & Bogut I. (2013).  Čitanje naglas učenika s roditeljima volonterima u osnovnoj školi „Castelli International School“, Grottaferrata, Rim (Italija). Život i škola. 59(1), 397-404.
Novogradec, M. Jajić (2012).  Kontrastivni pristup u nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade egzistencijalne glagolske fraze there + be u engleskome jeziku prema dobi učenika. Život i škola. 58(1), 258-269.
Novak, V. (2015).  Thomas W. Phelan, Sarah Jane Schonour, 1-2-3 USPJEH ZA ODGOJITELJE I UČITELJE. Život i škola. 61(1), 191-193.
Novak, M. (2016).  Kompetencije nastavnika – pripravnika u osnovnim i srednjim glazbenim školama – perspektiva poslodavaca. Život i škola. 62(3), 245-256.
Nosić, V. (2012).  Nastava hrvatskog jezika: Egzotizmi – vježbe. Život i škola. 58(2), 270-285.
Nosić, V. Crnković (2007).  Projekt u nastavi Hrvatskoga jezika. Život i škola. 53(2), 57-63.
Nosić, V. (2011).  Hrvatski narodni preporod u svjetlu tiskarsko-izdavačke djelatnosti. Život i škola. 57(1), 133-152.
Nosić, V. Crnković (2008).  Govorna interpretacija teksta. Život i škola. 54(2), 127-138.
Nosić, V. (2009).  Produkcija dokumentarnog filma u gimnaziji "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Život i škola. 55(2), 203-214.
Nosić, V. (2011).  BAŠĆANSKA PLOČA Metodički model nastavnog sata. Život i škola. 57(2), 205-216.
Nosić, V. (2010).  Frazeološke vježbe. Život i škola. 56(1), 171-180.
Ninčević, M. (2007).  Alexander Bentheim, Monika Murphy-Witt prikaz knjige: „Što dječaci trebaju?“. Život i škola. 53(1), 132-136.
Nikčević-Milković, A., & Brala-Mudrović J. (2017).  Utjecaj obrazovne razine i spola na kvalitetu pisanog izražavanja učenika. Život i škola. 63(1), 55-66.
Nikčević-Milković, A., Rukavina M., & Galić M. (2011).  Korištenje i učinkovitost igre u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 108-121.
Nikčević-Milković, A. (2004).  Aktivno učenje na visokoškolskoj razini. Život i škola. 50(1), 47-54.
Nemeth-Jajić, J. (2007).  Stjepko Težak – autor (osnovno)školskih udžbenika. Život i škola. 53(2), 97-109.
Nemet, L. Dubac (2010).  Prikaz tematske jedinice endokrini sustav u nastavi medicinskoga engleskoga na stručnom studiju sestrinstva. Život i škola. 56(2), 233-242.
Nemet, M. Brust (2013).  Odgoj i obrazovanje oko svijeta. Život i škola. 59(2), 225-227.
Nemet, M. Brust (2013).  Pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji nastave . Život i škola. 59(2), 79-83.
Nemet, M. Brust, & Sili A. (2016).  Učiteljeve didaktičko‐metodičke kompetencije za učinkovitu nastavnu komunikaciju. Život i škola. 62(3), 163-172.
Nemestovski, Ž., Glušac D., & Arsović B. (2015).  Istraživanje o trajnosti naučenih sadržaja u tradicionalnim te interaktivnim nastavnim okruženjima. Život i škola. 61(2),  69-77.