Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je N and Autor is Maja Brust Nemet  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Nemet, M. Brust (2013).  Pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji nastave . Život i škola. 59(2), 79-83.
[Anoniman] (2013).  Pedagogical competence of teachers in co-constructing the teaching. Life and School. 59(2), 79-83.
[Anoniman] (2013).  Pädagogische Lehrerkompetenzen bei der kokonstruktion des Unterrichts. Leben und Schule. 59(2), 79-83.
Nemet, M. Brust (2013).  Odgoj i obrazovanje oko svijeta. Život i škola. 59(2), 225-227.
[Anoniman] (2013).  Education Around the World. Life and School. 59(2), 225-227.
[Anoniman] (2013).  Odgoj i obrazovanje oko svijeta. Leben und Schule. 59(2), 225-227.
Nemet, M. Brust, & Sili A. (2016).  Učiteljeve didaktičko‐metodičke kompetencije za učinkovitu nastavnu komunikaciju. Život i škola. 62(3), 163-172.
[Anoniman] (2016).  Teacher’s Didactic‐Methodological Competencies for Effective Communication in Teaching . Život i škola. 62(3), 163-172.
[Anoniman] (2016).  Didaktisch‐methodische Lehrerkompetenzen für effektive Unterrichtskommunikation . Život i škola. 62(3), 163-172.