Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Pušina, A., & Osmanović A. (2018).  Kritičko mišljenje i akademski uspjeh studenata Engleskog jezika. Život i škola. 64(2), 141-155.
Purković, D., & Ban E. (2013).  Odnos formalnih kvalifikacija nastavnika i percepcije postignuća u nastavi tehničke kulture. Život i škola. 59(1), 223-238.
Proleta, J., & Svalina V. (2011).  Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola. 57(2), 134-152.
Prgomet, A. (2016).  Učiteljska izobrazba usmjerena na stjecanje profesionalnih kompetencija: sadržajni paradigmatski zaokret ili novo terminološko ruho konstitutivnim sastavnicama učiteljske izobrazbe. Život i škola. 62(3), 55-63.
Posavec, M. (2016).  Zadovoljstvo poslom i poduzetničke sklonosti voditelja učeničkih zadruga. Život i škola. 62(1), 139-149.
Posavec, M. (2010).  Višestruke inteligencije u nastavi. Život i škola. 56(2), 55-64.
Popović, A., & Maras D. (2018).  Mišljenje roditelja o utjecaju glazbene škole na kvalitetu života učenika. Život i škola. 64(2), 123-137.
Plenković, S. Grakalić (2005).  Autobiografski zapisi mladih. Život i škola. 51(1), 86-96.
Pintarić, A. (2005).  Suvremenost pravopisne norme Uputjenja k'slavonskomu Pravopisanju za Potrebu narodnieh Ucsionicah 1779. Uputjenje kao lingvometodički predložak. Život i škola. 51(2), 17-28.
Pintarić, A. (2010).  Držić u indeksu, Zbornik eseja studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, 2009.. Život i škola. 56(1), 231-233.
Pintarić, A. (2007).  Novele »Zlatookin osmijeh« Stjepka Težaka. Život i škola. 53(2), 110-121.
Pintarić, A. (2006).  O knjizi Pregled hrvatske dječje književnosti Stjepana Hranjeca, Školska knjiga, Zagreb, 2006.. Život i škola. 52(1), 169-171.
Pintarić, A. (2007).  O knjizi ''Kako zavoljeti knjigu i čitanje'' Sandre Centner. Life and school. 53(2), 91-92.
Pintarić, A. (2005).  Karol Visinko: Dječja priča – povijest, teorija, interpretacija i recepcija. Život i škola. 51(1), 145-147.
Pintarić, A. (2007).  Prikaz knjige Zdrava i nezdrava religioznost Psihologijskoreligijski pristup dr. fra Šimuna Šite Ćorića (FRAM – ZIRAL GLAS KONCILA, Mostar - Zagreb, 2006.). Život i škola. 53(2), 85-90.
Pintarić, A., & Mihoković T. (2009).  Školska interpretacija romana "Divlji konj" Božidara Prosenjaka. Život i škola. 55(1), 81-94.
Pintarić, A. (2006).  Draga Vranješ Vargović: Krasotica. Metodička interpretacija. Život i škola. 52(1), 138-146.
Pintarić, A. (2007).  Bajkoviti svijet Božene Němcove. Život i škola. 53(2), 30-47.
Pintarić, A. (2005).  Od proljeća do proljeća s Ljubicom Kolarić-Dumić. Život i škola. 51(2), 158-160.
Petrović, E. (2004).  Kratka povijest ranog učenja stranih jezika, osječka iskustva. Život i škola. 50(1), 24-32.
Petrović, S. (2012).  Utjecaj programiranja na poboljšanje antropoloških karakteristika učenika. Život i škola. 58(2), 145-166.
Petrović, Đ. (2015).  Informacijsko-komunikacijska tehnologija u nastavi prirodoslovlja u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 61(2), 213-220.
Petrović, Đ. (2010).  Poticanje kreativnosti u kombiniranom razrednom odjelu. Život i škola. 56(2), 267-281.
Petrović, Đ. (2018).  Tjelesne aktivnosti u školi. Život i škola. 64(2), 195-201.
Petričević, Z. (2017).  Učenje engleskog jezika pomoću teksta. Život i škola. 63, 149-160.

Stranice