Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Rukavina, M., & Nikčević-Milković A. (2016).  Neki čimbenici odnosa adolescenata i škole. Život i škola. 62(2),  93-104.
Rukavina, M. (2012).  Povijesni pregled razvoja osnovne škole u Lici s osvrtom na grad Gospić. Život i škola. 58(2), 116-128.
Rukavina, M. (2015).  Ronald Barnett, Kelly Coate, ENGAGING THE CURRICULUM IN HIGHER EDUCATION. Život i škola. 61(1), 194-195.
Ruić, R. (2007).  Stavovi gimnazijskih učenika prema grupnom radu u nastavi kemije. Život i škola. 53(1), 49-61.
Rončević, N., Beno J., & Vukelić N. (2018).  Razlike u percepciji školske klime srednjoškolaca s obzirom na osnivača škole. Život i škola. 64(1), 59-70.
Romstein, K. (2011).  Kvalitativni pristup interpretaciji simptoma ADHD-a: implikacije za pedagošku praksu. Život i škola. 57(2), 101-112.
Romstein, K., Šter M., & Borovac T. (2013).  Zanimanja budućnosti iz perspektive djeteta niže osnovnoškolske dobi. Život i škola. 59(1), 123-135.
Romstein, K. (2016).  Razina uključenosti djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi u odnosu na vrstu aktivnosti i vrstu teškoće. Život i škola. 62(1), 165-176.
Romstein, K. (2010).  Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. Život i škola. 56(1), 205-209.
Romstein, K., & Velki T. (2017).  Pomoćnici u nastavi: problemi u praksi i percepcija vlastite uloge u nastavnom procesu. Život i škola. 63(1), 151-158.
Rogulj, N., Kovačević Ž., Utrobičić I., Krstulović H., & Jukić J. (2011).  Indeks tjelesne mase različito kineziološko angažiranih studentica i studenata . Život i škola. 57(1), 100-106.
Rogulj, N., Ujević K., & Rogulj G. (2011).  Prilog objektivnosti ocjene iz tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(2), 154-160.
Rogić, A. Marija (2017).  Odnos različitih oblika učenja u cjeloživotnom obrazovanju nastavnika. Život i škola. 63(2), 13-24.
Ribrić, J. (2007).  Ljudmila Vasiljeva, Damir Pešorda: Hrvatski jezik (Xopвaмскa мова, Lavov, 2007., prikaz). Život i škola. 53(1), 137-141.
Rengel, K. (2012).  Pramling, N., Pramling Samuelsson, I. (Ur.) (2011). International Perspectives on Early Childhood Education and Development Volume 4:Educational Encounters: NordicStudies in Early Childhood Didactics. Dordrecht: Springer.. Život i škola. 58(1), 282-286.
Rengel, K. (2012).  Pramling, N., Pramling Samuelsson, I. (Ur.) (2011.) International Perspectives on Early Childhood Education and Development Volume 4: Educational Encounters. Nordic Studies in Early Childhood Didactics. Dordrecht: Springer.. Život i škola. 58(2), 289-294.
Relja, J. (2006).  Kako se učenici osjećaju u školi. Život i škola. 52(1), 87-96.
Ravlić, D. (2018).  Znanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. Život i škola. 64(1), 155-168.
Rattinger, M. (2018).  Odnos slobodnog vremena i kvalitete života srednjoškolaca. Život i škola. 64(1), 43-57.
Rastovski, D., Šumanović M., & Tomac Z. (2013).  Tjelesna i zdravstvena kultura iz perspektive učenika četvrtih razreda osnovne škole. Život i škola. 59(1), 451-462.
Raponja, R. (2010).  Mira Perić Kraljik Osveta lavice, dramski tekst. Život i škola. 56(2), 297.
Raguž, M. (2016).  Govor mjesta Bogdánōvci. Život i škola. 62(1), 267-277.
Radišić, M. (2004).  Kako pristupiti razvijanju vještine pisanja u prvom razredu osnovne škole na nastavi engleskog kao stranog jezika?. Život i škola. 50(1), 33-40.
Radičević, B., & Begić J. Šulentić (2010).  Pjevanje u prvim trima razredima osnovne škole. Život i škola. 56(2), 243-252.
Rački, Ž. (2013).  Psihologijski prilog operacionalizaciji konstrukta matematičke kreativnosti u djece i adolescenata. Život i škola. 59(2), 129-145.