Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Turić, D. (2017).  Tammy Heflebower, Jan K. Hoegh, & Phil Warrick: A School Leader's Guide to Standards-Based Grading. Život i škola. 63(1), 195-198.
Tufekčić, A. (2016).  Mirzeta Hadžić-Suljkić METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA – PSIHOLOGA. Život i škola. 62(1), 297-298.
Tot, D. (2014).  Praćenje i samovrednovanje učiteljeva profesionalnog razvoja i djelovanja u nastavi. Život i škola. 60(1), 176-188.
Tomašić, J. (2011).  Doprinosi li međugrupni kontakt pozitivnijim implicitnim i eksplicitnim stavovima adolescenata prema starim osobama?. Život i škola. 57(2), 83-100.
Tomac, Z., Šumanović M., & Rastovski D. (2013).  Tjelesna i zdravstvena kultura iz perspektive učenika osmih razred osnovne škole. Život i škola. 59(1), 463-477.
Tolić, M. (2009).  Temeljni pojmovi suvremene medijske pedagogije. Život i škola. 55(2), 97-103.
Tokić, I. Somolanji (2015).  Peter Moss (ur.) EARLY CHILDHOOD AND COMPULSORY EDUCATION. Život i škola. 61(2),  225-228.
Tokić, I. Somolanji, & Vukašinović A. (2018).  Virtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića. Život i škola. 64(1), 105-116.
Tokić, I. Somolanji, & Majer J. Kretić (2015).  Dijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu. Život i škola. 61(1), 103-110.
Tokić, R. (2016).  Povezanost afektivnih faktora učenika viših razreda osnovne škole s uspjehom u nastavi engleskog jezika. Život i škola. 62(3), 195-204.
Tauš, J., & Munjiza E. (2006).  Represivne i permisivne mjere u odgoju djece mlađe školske dobi. Život i škola. 52(1), 69-78.
Takač, V. Pavičić, & Varga R. (2011).  Učeničko tumačenje uspjeha i neuspjeha u nastavi engleskog jezika. Život i škola. 57(2), 39-48.
Takač, V. Pavičić, & Radišić M. (2007).  Istraživanje strategija čitanja mlađih učenika engleskoga kao stranog jezika: izrada instrumenta. Život i škola. 53(1), 70-78.