Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Babić, O. Bjelobrk, & Đuranović M. M. (2016).  Stavovi studenata učiteljskog studija o realizaciji nastave glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 62(1), 235-244.
Baf, M. Ružić, & Paić M. Radetić (2010).  Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata. Život i škola. 56(2), 9-18.
Bagarić, V. (2005).  Naš dragi Matoš primjer iz školske prakse. Život i škola. 51(1), 118-124.
Bagarić, V. (2005).  Misaona i biblijska tematika Kranjčevićeva pjesničkog izraza. Život i škola. 51(2), 69-76.
Bagić, T. (2012).  Samostalnost u učenju stranih jezika i zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ). Život i škola. 58(1), 222-232.
Balenović, K., & Klobučar E. (2011).  Kulturološki dodiri hrvatskog i talijanskog jezika . Život i škola. 57(1), 91-99.
Baličević, M., & Ivančić I. (2004).  Timska nastava (Hrvatski jezik, Likovna i Glazbena kultura) u okviru otvorene škole u OŠ Franje Krežme u Osijeku Primjer iz prakse. Život i škola. 50(1), 125-128.
Balta, I. (2005).  Iseljavanje iz Slavonije pred Prvi svjetski rat. Život i škola. 51(1), 34-49.
Ban, M., & Svalina V. (2013).  Različiti pristupi svladavanju intonacije u nastavi solfeggia. Život i škola. 59(2), 172-191.
Ban, A. (2012).  George Ansalone, Exploring Unequal Achievement in the Schools, The Social Construction of Failure, Lanham: Lexington Books, Inc., 2009, 243 str.. Život i škola. 58(2), 299-309.
Baraban, D., & Buljubašić M. (2014).  Uvjerenja i znanja prigodnog uzorka studenata medicine o tjelesnom kažnjavanju djece. Život i škola. 60(2), 95-108.
Barbir, J., & Nejašmić S. (2004).  Prevencija zlouporabe droga kao pedagoško-didaktički problem. Život i škola. 50(1), 92-102.
Barišić, M., & Majer J. Kretić (2008).  Rad po postajama. Život i škola. 54(1), 111-116.
Bede, A. (2011).  Sugestivne književnopovijesne i esejističke teme Božo Milačić: Hrvatske književne teme. Život i škola. 57(1), 235-237.
Begić, J. Šulentić, & Kaleb A. (2012).  Planiranje i programiranje nastave Glazbene kulture u prvi tri razreda osnovne škole. Život i škola. 58(2), 168-186.
Begić, J. Šulentić (2006).  Primjena otvorenoga modela nastave glazbe. Život i škola. 52(1), 97-104.
Begić, J. Šulentić (2013).  Kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja za poučavanje glazbe. Život i škola. 59(1), 252-269.
Beissmann, Ž., Filipović V., & Kraljević Z. (2005).  Pilates vježbanje u rekreaciji i edukaciji. Život i škola. 51(2), 146-150.
Benčina, K., Kurtović M., & Nemet L. Dubac (2011).  Što je zajedničko Johnu Bullu i Ivanu Horvatu – poučavanje klišeja u nastavi engleskog jezika. Život i škola. 57(2), 190-198.
Benić, N. (2009).  Davorski govor. Život i škola. 55(1), 126-147.
Berkec, S. (2012).  Od Goethea preko Schuberta do Rammsteina – primjer primjene YouTubea u nastavi Njemačkog jezika. Život i škola. 58(1), 244-256.
Bilić, A. (2004).  Šokačka rič 2 Prikaz manifestacije Šokačka rič 2 i Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, Vinkovci, 26. – 27. studenoga 2004.. Život i škola. 50(1), 148-151.
Bilić, V. (2013).  Nasilje među vršnjacima: uloga branitelja žrtava, pomoćnika i pristaša počinitelja nasilja te pasivnih promatrača. Život i škola. 59(2), 193-209.

Stranice