Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Cakić, L., & Velki T. (2014).  Agresivnost i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi. Život i škola. 60(2), 15-22.
Mandušić, D. (2016).  Akademska kontroverzija kao tehnika suradničkog učenja. Život i škola. 62(3), 131-136.
Nikčević-Milković, A. (2004).  Aktivno učenje na visokoškolskoj razini. Život i škola. 50(1), 47-54.
Kovačević, M. (2005).  Aktivno učenje u interaktivnom odnosu sa sadržajima iz prirodoslovno-matematičkoga područja. Život i škola. 51(1), 7-15.
Šustek, I. (2016).  Aktivno učenje u kontekstu odgoja i obrazovanja. Život i škola. 62(3), 99-108.
Peko, A., & Varga R. (2014).  Aktivno učenje u razredu. Život i škola. 60(1), 59-73.
Đuranović, M., & Opić S. (2016).  Aktivnosti učenika u slobodnom vremenu u Sisačko-moslovačkoj županiji (Republika Hrvatska). Život i škola. 62(1),  13-23.
Mohač, D. Car (2018).  Aleksandra Pejčić, Biljana Trajkovski: Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi. Život i škola. 64(2), 231-234.
Ninčević, M. (2007).  Alexander Bentheim, Monika Murphy-Witt prikaz knjige: „Što dječaci trebaju?“. Život i škola. 53(1), 132-136.
Kosinac, Z., & Banović I. (2005).  Analiza praćenja izostanaka učenika srednjih škola s nastave tjelesne i zdravstvene kulture u Splitu. Život i škola. 51(2), 133-145.
Salkić, H., & Bonacin D. (2009).  Analiza stavova prihvatljivosti školskoga informacijskog sustava HAnaliza stavova prihvatljivosti školskoga informacijskog sustava Hacko. Život i škola. 55(1), 116-125.
Vidulin, S., & Bolić M. (2015).   Analiza učeničkih postignuća iz područja glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu nacionalnog okvirnog kurikuluma. Život i škola. 61(2), 109-121.
Sušac, T. (2015).  Analiza uspješnosti učenika koji pohađaju nastavu u kombiniranim odjelima. Život i škola. 61(1), 153-162.
Perić, I. (2013).  Anikó Imre (2009.), Identity games – globalization and the transformation of media cultures in the new Europe. Život i škola. 59(2), 222-224.
Pejaković, S. (2016).  Ante Vukasović LIKOVI ISTAKNUTIH HRVATSKIH PEDAGOGA . Život i škola. 62(2), 291-294.
Senković, Ž. (2007).  Antropološki temelji odgoja. Život i škola. 53(1), 62-69.
Hofgräff, D. (2016).  Arhivska pedagogija kao poticaj zajedničkog rada arhiva i škola. Život i škola. 62(2),  279-285.
Šustek, I. (2015).  Arthur Brühlmeier HEAD, HEART AND HAND EDUCATION IN THE SPIRIT OF PESTALOZZI. Život i škola. 61(2), 229-236.
Kosinac, Z. (2011).  Astma izazvana vježbanjem (EIA – exercise induced astma) i kako je spriječiti. Život i škola. 57(2), 176-188.
Plenković, S. Grakalić (2005).  Autobiografski zapisi mladih. Život i škola. 51(1), 86-96.
Dadić, K., & Pušić B. (2016).  Bajka Jagor Ivane Brlić Mažuranić kao ishodište za pedagoško i evolucijsko-psihološko razmatranje „pepeljuga efekta“. Život i škola. 62(2), 255-266.
Simel, S. (2008).  Bajkoviti motivi i motivi baštine u zbirci prica Nade Iveljic „Šestinski kišobran“. Život i škola. 54(2), 41-60.
Pintarić, A. (2007).  Bajkoviti svijet Božene Němcove. Život i škola. 53(2), 30-47.
Nosić, V. (2011).  BAŠĆANSKA PLOČA Metodički model nastavnog sata. Život i škola. 57(2), 205-216.
Gregorović, K. Sušanj (2017).  Betty Boult: 201 Ways to Involve Parents: Practical Strategies for Partnering with Families . Život i škola. 63(1), 199-202.

Stranice