Kompetencije nastavnika – pripravnika u osnovnim i srednjim glazbenim školama – perspektiva poslodavaca

NazivKompetencije nastavnika – pripravnika u osnovnim i srednjim glazbenim školama – perspektiva poslodavaca
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2016
AutoriNovak, M.
ČasopisŽivot i škola
Godište62
Broj3
Početna stranica245
Označavanje stranica245-256
Datum objavljivanja12/2016
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječicjeloživotno učenje, glazbene škole, nastavničke kompetencije, visokoškolska glazbena pedagogija
Abstract

Često se postavlja pitanje jesu li i u kojoj mjeri nastavnici‐pripravnici nakon završetka studija glazbe na visokoškolskoj glazbenoj ustanovi, bez dodatne edukacije, sposobni raditi u nastavi u osnovnoj ili srednjoj glazbenoj školi. Ishodi učenja studijskih programa glazbenih akademija ukazuju na to da su studenti po završetku studija kompetentni za samostalan rad u nastavi. Međutim, da bi se provjerilo stvarno stanje, potrebno je prikupiti povratne informacije od diplomiranih studenata i od njihovih poslodavaca, ravnatelja glazbenih škola. Povratne informacije diplomiranih studenata do sada su do visokoškolskih glazbenih ustanova dolazile neformalno, neposrednim kontaktom s bivšim profesorima, dok su povratne informacije poslodavaca izostale. Kako bi se prikupile povratne informacije poslodavaca provedeno je istraživanje u suradnji s ravnateljima osnovnih i srednjih glazbenih škola u Hrvatskoj (N=23) u kojem se, između ostalog, kroz osamnaest kategorija, procjenjivala razina kompetencija potrebnih za rad u nastavi koje su stvarno usvojene tijekom studija na glazbenim akademijama. Od ispitanika se uz to tražilo da istaknu i pet, po njihovom sudu, najvažnijih kompetencija nastavnika.
Istraživanje je pokazalo da su nastavnici‐pripravnici u velikoj mjeri kompetentni u području poznavanja vlastite profesije, umjetničke samostalnosti te užeg područja struke (predmeta), dok su najlošijim ocjenjena sposobnost kritike i samokritike te prilagodbe novim situacijama. Kao pet najvažnijih kompetencija, uz sposobnost i želju za učenjem i sposobnost primjene znanja u rješavanju praktičnih problema, ispitanici su još istaknuli i poznavanje vlastite profesije, sposobnost planiranja, organiziranja i vrednovanja ciljeva poučavanja te timski rad.

URLhttp://hrcak.srce.hr/177058
Oznaka recenzijeRefereed