Pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji nastave

NazivPedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji nastave
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2013
AutoriNemet, M. Brust
ČasopisŽivot i škola
Godište59
Broj2
Početna stranica79
Označavanje stranica79-83
Datum objavljivanja12/2013
Vrsta radaPregledni rad
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječipedagoška kompetencija, praćenje nastave, sukonstrukcija nastave, učitelji
Abstract

U ovom radu analiziran je pojam pedagoških kompetencija učitelja koje podrazumijevaju znanja, vještine i osobine ličnosti. Pedagoške kompetencije neophodne su za kritičko promišljanje o sebi i svojoj odgojno-obrazovnoj praksi. Omogućavaju promjene i unaprjeđenja učiteljskih ponašanja i oblikovanje kvalitete u području sukonstrukcije odgojno-obrazovnog procesa.
U radu se analizira kvalitativno istraživanje provedeno na uzorku skupine u jednoj osnovnoj školi Osječko-baranjske županije. Temeljem triangulacije kroz analizu sadržaja priprava dvadeset i četiriju nastavnika razredne i predmetne nastave,pracenja provedbe nastavnoga sata te intervjua s učiteljima, uočava se razina
učiteljskih pedagoških kompetencija. U području metodologije izgradnje kurikula nastave 79% učitelja posjeduje pedagošku kompetenciju i samostalno je izradilo priprave za nastavni sat. Sustavnim se promatranjem pokazalo kako su učitelji u
organizaciji i vođenju odgojno-obrazovnog procesa također kompetentni jer su usklađivali različite didaktičke metode, nastavna sredstva i pomagala, socijalne oblike rada, didaktička načela i nastavne sadržaje s ciljevima i zadatcima nastave te su
koordinirali ostvarivanje zadanih ciljeva i zadataka.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/194718
Oznaka recenzijeRefereed