Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja

NazivKritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriBuchberger, I., & Kovač V.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj1
Početna stranica29
Označavanje stranica29-40
Datum objavljivanja06/2017
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječikritičko donošenje odluka, kritičko vođenje, obrazovna politika, školsko vođenje, sudjelovanje
Abstract

U ovom se radu propituje i daje pregled teorijskih razmatranja i ranijih istraživanja ključnih dimenzija (distribuiranog) školskog vođenja s fokusom na kritičko donošenje odluka. Ukazuje se na nedovoljnu razradu poželjnih načina sudjelovanja dionika u procesu donošenja odluka. U tom kontekstu predlaže se koncept kritičkog donošenja odluka koji se u ranijim raspravama provlači kao jedna od ključnih dimenzija učinkovitog distribuiranog školskog vođenja. Koncept se razrađuje na temelju izdvajanja i povezivanja odrednica dvaju fenomena – kritičkog mišljenja i donošenja odluka. Početno se predstavlja koncept kritičkog donošenja odluka, odnosno kritičkog vođenja, izdvojen iz malobrojnih istraživanja ovog područja. Zaključni dio rada ukazuje na izazove i otvorena pitanja koja buduća istraživanja (kritičkog) školskog vođenja trebaju uzeti u obzir. Kreirana je lista odrednica kritičkog donošenja odluka u školskom kontekstu koje se mogu provjeriti budućim empirijskim istraživanjima.

URLhttps://hrcak.srce.hr/193871
Oznaka recenzijeRefereed