Medijske kompetencije učitelja razredne nastave

NazivMedijske kompetencije učitelja razredne nastave
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriStanić, I., Mlinarević I., & Novoselić M.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj1
Početna stranica69
Označavanje stranica69-81
Datum objavljivanja06/2017
Vrsta radaStručni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječimediji, medijska pismenost, nastavni proces, slika i ugled škole (imidž), učitelji
Abstract

Medijska pismenost, kao predmet poučavanja, donosi inovacije u obrazovni sustav stoga je profesionalna obveza svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i budućnost njihova stručnog usavršavanja razviti pripadajuće kompetencije. Na taj bi se način nastavni proces osuvremenio metodama poučavanja usmjerenim na učenika u svrhu oblikovanja samog nastavnog procesa, te sudjelovalo u poučavanju medijske pismenosti u nastavnom procesu. U ovom se radu analizira medijska pismenost učitelja razredne nastave kao i utjecaj navedene kompetencije na stvaranje pozitivne slike škole. Cilj istraživanja bio je ispitati koliko često i učinkovito učitelji primjenjuju medije u nastavnom procesu, koliko na temelju svoje funkcije pridonose ugledu osnovne škole uporabom medija, te ispitati ima li stručno usavršavanje utjecaj na primjenu medija u nastavnom procesu. Istraživanje je provedeno pomoću anketnog upitnika na prigodnom uzorku od 130 učitelja s područja Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Dobivenim rezultatima istraživanja medijskih kompetencija učitelja razredne nastave utvrdila se iznadprosječna razina medijskih kompetencija učitelja i utvrdilo se da medijski kompetentniji učitelji, primjenjujući medije u nastavnom procesu, ostvaruju učinkovitu komunikaciju. Ovo istraživanje upućuje i na zaključak da učitelji razredne nastave u nastavnom procesu daju prednost suvremenijim pristupima poučavanja zbog ograničenih mogućnosti tradicionalnih izvora znanja.

URLhttps://hrcak.srce.hr/193880
Oznaka recenzijeRefereed