Participacija kao dimenzija škole

NazivParticipacija kao dimenzija škole
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriMithans, M., Grmek M. Milena Iva, & Čagran B.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj1
Početna stranica83
Označavanje stranica83-91
Datum objavljivanja06/2017
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječiAustrija, Slovenija, učeničko participiranje
Abstract

Razvoj demokratskih kompetencija i vrijednosti smatra se najvišim ciljem u učionici. Važan element za postizanje ovoga cilja participacija je učenika. U ovom istraživanju participacije učenika uvjetovane su ocjenom i zemljom.
Istraživanje je provedeno na uzorku od 322 učenika iz austrijskih škola i 458 iz slovenskih škola. 283 učenika pohađa peti, 268 osmi i 229 jedanaesti razred. Rezultati pokazuju značajne razlike u percepciji participacije učenika (p = 0,000) u korist učenika austrijskih škola.
Nije bilo značajnih razlika među ocjenama vezano uz percepciju participacije učenika.
Rezultati pokazuju da unatoč dokazanim prednostima, formalnom uključivanju i zahtjevom za aktivnim sudjelovanjem učenika, ono još uvijek nije pronašlo svoje mjesto u školskoj praksi.

URLhttps://hrcak.srce.hr/193881
Oznaka recenzijeRefereed