Samoprocjene i vršnjačke procjene javnoga govora budućih učitelja

NazivSamoprocjene i vršnjačke procjene javnoga govora budućih učitelja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2017
AutoriŠijačić, Ž., Sablić M., & Rački Ž.
ČasopisŽivot i škola
Godište63
Broj1
Početna stranica105
Označavanje stranica105-115
Datum objavljivanja06/2017
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
Ključne riječigovorničko samopouzdanje, komunikacijska kompetencija, osobine učitelja, retorika, strah od javnog nastupa
Abstract

Cilj je istraživanja ispitati odnose vršnjačkih procjena obilježja govora i govorničkoga samopouzdanja sa samoprocjenom govorničkoga samopouzdanja u budućih učitelja razredne nastave. Istraživanje pruža odgovor na pitanje mogu li se na temelju ocjena u studiju i samoprocjene govorničkoga samopouzdanja predvidjeti vršnjačke procjene obilježja govora. U istraživanju su tečnost u izražavanju, bogatstvo rječnika, jasnoća i razgovijetnost govora te govori li student (N = 62) hrvatskim standardnim jezikom korištena kao obilježja jezično i komunikacijski (govorno) kompetentnih govornih modela. Uporabom regresijske analize nalazi predstavljeni u radu upućuju na statistički značajne odnose između konsenzusno mjerenoga govorničkog samopouzdanja i mjerenih obilježja kvalitete govora prema procjeni vršnjaka, samoprocjene govorničkoga samopouzdanja, ali i materijalne pripreme za poučavanje iskazane prosjekom ocjena tijekom učiteljskoga studija. Rezultati podržavaju razlikovanje obilježja govora i govorničkoga samopouzdanja, kao i potrebu ponuditi budućim učiteljima podršku u razvoju govor, ali i pozitivnoga govorničkog samopouzdanja.

URLhttps://hrcak.srce.hr/193884
Oznaka recenzijeRefereed